Văn hóa - xã hội

Hà Nội thực hiện tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non
Ngày đăng 15/07/2021 | 17:19  | View count: 387

Theo Phòng GD&ĐT huyện, sau khi kết thức thời gian tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2021 - 2022, toàn huyện có tổng số 4.239 hồ sơ đăng ký thành công (chiếm 87,37% số hồ sơ phân tuyến). Trong suốt thời gian từ ngày 12 -14/7/2021, hệ thống vận hành thông suốt, ổn định, không nghẽn mạng. Các trường đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển sinh, gồm các trường: Tiểu học Tiền Phong, Tiểu học Văn Tự, Tiểu học Hiền Giang, Tiểu học Thống Nhất.

Trường Tiểu học Nguyễn Du hỗ trợ phụ huynh tuyển sinh trực tuyến lớp  1

Từ 0h ngày 15/7/2021, hệ thống tự động đóng cổng tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 và tự động kích hoạt cổng tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non năm học 2021 – 2022 (tuyển bổ sung). Theo kế hoạch, các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, các cấp học vẫn áp dụng hai hình thức tuyển sinh, gồm tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp. Cha mẹ học sinh có thể lựa chọn một trong hai hình thức này để đăng ký tuyển sinh. Thời gian tuyển sinh trực tuyến bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 20/7/2021, trong đó chia theo từng độ tuổi.

 

Cụ thể, đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7/2021; đăng ký tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 15 đến hết ngày 17/7/2021 và đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 18/7 đến hết ngày 20/7/2021.

Phương Thanh