Văn hóa - xã hội

Thường Tín vận động đóng góp xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa
Ngày đăng 06/04/2021 | 16:06  | View count: 1239

Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021), nhằm giúp đỡ người có công, thân nhân người có công và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cộng đồng và toàn xã hội đối với gia đình chính sách, người có công, huyện Thường Tín triển khai thực hiện vận động đóng góp xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2021.

 

Theo đó, đối tượng vận động ủng hộ, cấp huyện vận động đối với những người đang làm việc tại: Các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Quân sự và Công an cấp huyện; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn huyện.
Cấp xã vận động đối với những người làm việc, học tập trên địa bàn do cấp xã trực tiếp quản lý.

Mức vận động các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, hạ sỹ quan là một ngày lương, ngày công. Đối với nhân dân sống tại các xã, thị trấn mức vận động đóng góp tối thiểu là 10.000 hộ gia đình. Thời gian thực hiện đến ngày 20/6/2021.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng

Nguồn kinh phí thu từ vận động được sử dụng vào việc tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ, chăm sóc các đối tượng người có công,thân nhân các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa, tu bổ các công trình ghi công liệt sỹ…

 

Xuân Tiến