Văn hóa - xã hội

Phòng GD&ĐT huyện tuyên truyền một số văn bản quy phạm pháp luật
Ngày đăng 21/01/2021 | 22:22  | View count: 260

Ngày 21/01/2020, tại Hội trường Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhà trường năm học 2020 – 2021 cho các đồng chí là Hiệu trưởng, Ban thanh tra nhân dân, Kế toán và Văn thư các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Đồng chí Đàm Xuân Quang - Phó Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Báo cáo viên của hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đàm Xuân Quang - Phó chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội truyền đạt các nội dung cơ bản liên quan đến Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, Thông tư số 11/2020/BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập và những việc nhà trường cần thực hiện trong năm học 2020 - 2021.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Đàm Xuân Quang truyền đạt kiến thức

Hội nghị được thực hiện với hình thức có sự tương tác giữa báo cáo viên và người tham dự hội nghị, làm tăng tính hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và công tác tuyên truyền, phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhà trường năm học 2020 – 2021 nói riêng.

Phương Thanh