Văn hóa - xã hội

8 hộ nghèo, cận nghèo được huyện hỗ trợ kinh phí xây nhà ở
Ngày đăng 04/11/2020 | 22:15  | View count: 224

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND huyện về viêc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2020; thực hiện Chương trình hành động Tháng cao điểm ngày vì người nghèo năm 2020.

 

Sáng ngày 04/11/2020, UBND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho 8 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 5 xã Nghiêm Xuyên (3 hộ), Hà Hồi (1 hộ), Văn Bình (2 hộ), Tân Minh (1 hộ), Chương Dương (1 hộ), mức tiền hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

 

Được nhận tiền hỗ trợ, các hộ rất vui mừng phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành, đây là niềm động viên khích lệ để các hộ nghèo đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững.

 

Theo Kế hoạch, năm 2020 huyện Thường  Tín hỗ trợ cho 25 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách Người có công với cách mạng xây mới nhà ở, trong đó nguồn Quỹ Vì người nghèo của huyện hỗ trợ cho 20 hộ, tổng kinh phí 400 triệu đồng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện hỗ trợ 05 hộ Người có công với cách mạng, tổng kinh phí 100 triệu đồng. Đồng thời, UBND huyện phối hợp với Câu Lạc bộ tình người hỗ trợ 24 hộ, tổng kinh phí 820 triệu đồng.

 

Các hộ được hỗ trợ xây mới nhà ở đều qua xét duyệt, đủ điều kiện, như: Chưa có nhà ở nhưng đã có đất ở hợp pháp, hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải tạo nhà ở. Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội khác...

Một số hình ảnh trao tặng:

 

 

                                                                      Lý Thị Thu Hương