Văn hóa - xã hội

Thành lập Hội Văn hóa – Du lịch – Làng nghề xã Hồng Vân
Ngày đăng 26/10/2020 | 09:47  | View count: 310

Sáng ngày 25/10/2020, Hội Văn hóa – Du lịch – Làng nghề xã Hồng Vân đã tổ chức Đại hội thành lập, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự, tặng hoa chúc mừng có đồng chí Bùi Công Thản – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín.

Ảnh: Phó Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng

Hồng Vân là xã có nhiều lợi thế để phát triển văn hóa - du lịch -  làng nghề. Là nơi in đậm dấu ấn truyền thuyết Tiên Dung - Chử Đồng Tử cùng nhiều điểm tích văn hóa, chứng cứ lịch sử, tâm linh. Xã có 02 làng nghề hoa, cây cảnh với những nghệ nhân, thợ giỏi, có tay nghề cao đã làm nên nhiều tác phẩm, sản phẩm làng nghề độc đáo. Hồng Vân còn là một điểm du lịch của Thành phố Hà Nội. Đây là nguồn lực nội lực to lớn của xã để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ và làng nghề.

 

Trên cơ sở thực tế và nguyện vọng của các thành viên đang hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa – du lịch – làng nghề t rên địa bàn xã nhằm tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ giữa các thành viên; đưa văn hóa, du lịch, thương mại, dịch  vụ và làng nghề xã phát triển. Ngày 22/10/2020, UBND huyện Thường Tín đã ban hành Quyết định 4308/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Văn hóa – Du lịch – Làng nghề xã Hồng Vân.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Công Thản – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín đề nghị Hội Văn hóa – Du lịch – Làng nghề xã Hồng Vân cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Hội cần hoàn thiện quy chế và xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, mang tính tập thể và cạnh tranh lành mạnh, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đề ra. Hội phải hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của hội, tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự đảm bảo kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ hội…

      

Ảnh: Ban chấp hành Hội ra mắt

Tại Đại hội, các hội viên chính thức đã tiến hành lấy biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội gồm 33 ủy viên. Ông Mai Văn Ngần được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Văn hóa – Du lịch – Làng nghề xã Hồng Vân, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Hoài Thu