Văn hóa - xã hội

Thường Tín đánh giá công tác giảm nghèo năm 2018 và bàn giải pháp giảm nghèo năm 2019
Ngày đăng 08/03/2019 | 14:43  | View count: 217

Ngày 8/3/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá công tác giảm nghèo năm 2018, bàn giải pháp giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ hộ nghèo xây, sửa nhà năm 2019 trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Thị Liễu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo hỗ trợ nhà ở hộ nghèo và Ban Chỉ đạo trợ giúp người nghèo huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, thành viên Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo huyện, lãnh đạo phòng LĐTB và XH huyện.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, toàn huyện có 1998 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,77% tổng số hộ trong toàn huyện trong đó số hộ nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội là 1.063/1.998 hộ chiếm 53,2% tổng số hộ nghèo toàn huyện. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020, trong năm 2018, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã thị trấn thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tạo điều kiện, khuyến khích các hộ nghèo thoát nghèo và vươn lên có mức sống khá, hạn chế thấp nhất số hộ tái nghèo, phát sinh hộ nghèo mới; không có hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công. Tập trung nguồn lực, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo diện chính sách đối tượng bảo trợ xã hội. Kết quả, năm 2018, toàn huyện đã giảm được 420 hộ nghèo/300 hộ đạt 140% vượt 40% so với kế hoạch Thành Phố giao năm 2018. Đến nay, toàn huyện còn 1.578 hộ nghèo/73.543 hộ chiếm 2,15 tổng số hộ toàn huyện.

Thực hiện công tác hỗ trợ xây sửa nhà hộ nghèo năm 2018, cùng với sự hỗ trợ của Thành Phố, trong năm huyện cũng đã tích cực vận động các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức cá nhân quyên góp ủng hộ, hỗ trợ xây sửa nhà cho người nghèo. Tính đến hết tháng 10/2018,  tổng số hộ được hỗ trợ xây sửa nhà trên địa bàn huyện là 394 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ là 13.230 triệu đồng, đến nay các hộ đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Liễu – UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện đã khẳng định, công tác giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác giảm nghèo, coi công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Bên cạnh đó cần tiến hành rà soát chính xác nguyên nhân nghèo để đề ra giải pháp giảm nghèo phù hợp; tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm nghèo như hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động thuộc hộ nghèo; hỗ trợ người nghèo các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục; tăng cường huy động nguồn lực của toàn xã hội chăm lo cho công tác giảm nghèo và hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho người nghèo, người có công với cách mạng.

Thanh Tân