DANH SÁCH LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
Ngày đăng 10/01/2017 | 11:25  | View count: 9714

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, CHỨC DANH

1

Kiều Xuân Huy

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

2

Lê Thị Liễu

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện

3

Nguyễn Sỹ Tuyến

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện