Hội Nạn nhân chất độc da cam
Ngày đăng 16/03/2017 | 10:42  | View count: 435

Tên gọi đơn vị: Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Thường Tín Tên viết tắt bằng tiến Anh: ( VAVA)

Ngày thành lập: 19 tháng 7 năm 2007

Đại hội Đại biểu lần thứ II ( nhiệm kỳ 2015-2020) Ngày 8/9/2015.

Ban chấp hành huyện Hội gồm: 15 đồng chí; Ban thường vụ: 05 đồng chí; 02 đồng chí là Thường trực ( 1 đồng chí Chủ tịch; 1 đồng chí phó Chủ tịch).

Số hội viện là: 1.160 Hội viên trong đó 890 Hội viên là Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin ; 678 Hội viên là Nạn nhân trực tiếp tham gia chiến đấu bị nhiễm chất độc da cam; 222 Nạn nhân là con của họ bị nhiễm chất độc da cam bị khuyết tật, dị tật, bệnh tật hiểm nghèo do chất độc hóa học Dioxin gây hậu quả.

Nhiệm vụ chính của Hội:

1. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Thường Tín (viết tắt là Hội) là tổ chức xã hội. Hội đoàn kết, tập hợp các Nạn nhân bị tổn thương bởi chất độc hóa học, phần lớp là do chất độc da cam có chứa Dioxin của các công ty hóa chất Mỹ sản xuất và quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (sau đây gọi là Nạn nhân chất độc da cam) và các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia khắc phục hậu quả chất độc da cam/Dioxin nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, vì lợi ích của Nạn nhân chất độc da cam.

2. Hội hoạt động theo pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và theo Điều lệ của Hội nạn nhân da cam huyện Thường Tín khóa II. Hội chịu sự quản lý của Phòng Nội vụ huyện Thường Tín và phối  hợp với Phòng Lao động Thường Binh xã Hội huyện; Ban chỉ huy Quân sự huyện; Hội cựu chiến binh huyện.

3. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; có tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước huyện Thường Tín.

Chức năng của Hội:

1.Vận động các tầng lớp nhân dân trong xã hội phát huy truyền thống của dân tộc “ Thương người như thể thương thân”. Đùm bọc, thương yêu giúp đỡ các Nạn nhân về tinh thần và vật chất nhằm vượt qua đau đớn về thể xác, giảm bớt được khó khăn trong cuộc sống,  khuyến khích Nạn nhân chiến tranh thắng bệnh tật, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan để tiếp tục lao động cống hiến cho xã hội;

2. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nạn nhân chất độc da cam;

3. Đại diện cho Nạn nhân da cam trong các mối quan hệ với các tổ chức , cơ quan, tổ chức trong nước, trong quan hệ Quốc tế đấu tranh buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm tham gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do họ gây ra tại Việt Nam.

Địa chỉ và số điện thoại:

+ Địa chỉ: Văn phòng Hội : số 35 Tiểu khu Nguyễn Du, Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

+ Thông tin liên hệ:

 Đồng chí Chu Thị Phúc - Chủ tịch Hội: 0966893166

 Đồng chí Bùi Thị Chinh - Phó Chủ tịch Hội: 0986381847