Đội Quản lý thị trường số 30
Ngày đăng 16/03/2017 | 10:39  | View count: 717

I. Chức năng

Đội Quản lý thị trường số 30 (Đội QLTT số 30) là đơn vị thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội.

Đội QLTT số 30 tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn huyện Thường Tín.

II. Nhiệm vụ

- Phát hiện kiểm tra, xử lý hàng cấm hàng nhập lậu, hàng giả lưu thông trên thị trường, kiểm tra việc chấp hành các quy định về thương nhân và hoạt động thương mại; phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thương mại trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quản lý thị trường và theo sự phân công, phân cấp của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội; Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thương mại.

- Áp dụng các biện pháp để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động liên quan đến thương mại và xử lý theo thẩm quyền.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm

Phối hợp với các cơ quan hữu quan trên địa bàn được phân công để kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến nhiều lĩnh vực; tham mưu, đề xuất các chương trình công tác, kế hoạch giúp Ban chỉ đạo 389 huyện.

- Đề xuất với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các biện pháp quản lý thị trường, ngăn ngừa các vi phạm pháp luật thương mại trên địa bàn, những bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thương mại cần được sửa đổi, bổ sung.

III. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 238 Phố ga, thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội

Điện thoại: 0433.853.032

Email: Doi30@qltt-hanoi.gov.vn