Trung tâm y tế
Ngày đăng 16/03/2017 | 10:38  | View count: 1261

- Địa chỉ: Thôn An Duyên - Tô Hiệu - Thường Tín- Hà Nội. - Điện thoại: 04.33751759 - Fax: 33752023

1.  Tổ chức bộ máy

1.1. Ban giám đốc

gồm Giám đốc và 02 Phó giám đốc

1.2. Biên chế các khoa, phòng

Trung tâm gồm 3 phòng chức năng và 5 khoa, cụ thể:

- Phòng kế hoạch nghiệp vụ.

- Phòng Tổ chức - Hành chính- Tài vụ.

- Phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

- Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS.

- Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm.

- Khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng

- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

- Khoa Xét nghiệm.

1.3. Quản lý y tế tuyến cơ sở

- 01 Phòng khám đa khoa khu vực Tô  Hiệu

- 29 Trạm Y tế xã, thị trấn.

2. Lịch sử hình thành:

          Trung tâm Y tế Thường Tín (gọi tắt là TTYT huyện) được thành lập tháng 7 năm 2006 và tiếp nhận quản lý chuyên môn, nhân lực, cơ sở vật chất y tế tuyến cơ sở từ cuối năm 2008, cuối năm 2010 Phòng khám đa khoa khu vực Tô Hiệu trực thuộc Trung tâm Y tế mới được thành lập và đi vào hoạt động. Hiện nay, Trung tâm Y tế quản lý chuyên môn công tác khám chữa bệnh tại 29 Trạm y tế xã, thị trấn và 01 Phòng khám đa khoa khu vực.

          3. Chức năng, nhiệm vụ:

         - Chức năng: Trung tâm Y tế huyện có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện.

          Quản lý chỉ đạo trạm y tế các xã/ Thị trấn trong huyện thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân

          - Nhiệm vụ

          - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyên phê duyệt.

          - Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

         + Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bênh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

          + Hướng dẫn và giám sát chuyên môn kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, thị trấn, các cơ sở y tế trên địa bàn;

          + Tham gia đào tạo, đào tạo lai, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế ấp và các cán bộ khác;

          + Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa hoc, ứng dụng các tiến bộ khoa học, ký thuật về lĩnh vực liên quan;

          + Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công;

          + Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ  chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của phap luật;

          + Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

          + Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện giao.

          4. Thành tích khen thưởng qua các thời kỳ

          */ Giấy khen

          - Năm 2007: Đ/c Lê Phúc Việt - Giám đốc TTYT huyện Thường Tín có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Tiêu chảy cấp, Đ/c Lê Phúc Việt - Giám đốc TTYT huyện Thường Tín có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

          - Năm 2008: Trung tâm Y tế huyện Thường Tín đã có nhiều thành tích trong tháng hành động vì chất lượng VSATTP, Trung tâm Y tế huyện Thường Tín đã có nhiều thành tích trong công tác phòng chống lụt úng,Trung tâm Y tế huyện Thường Tín đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ TTYT đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, Trung tâm Y tế huyện Thường Tín đã có thành tích trong cuộc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo.

          - Năm 2009: Trung tâm Y tế huyện Thường Tín đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trung tâm Y tế huyện Thường Tín đã có nhiều thành tích trong công tác KHHGĐ, Trung tâm Y tế huyện Thường Tín đã có nhiều thành tích trong công tác phòng chống Sốt xuất huyết.

          - Năm 2010: Trung tâm Y tế huyện Thường Tín đã có nhiều thành tích trong công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, Trung tâm Y tế huyện Thường Tín đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, Trung tâm Y tế huyện Thường Tín đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          - Năm 2012: Tự vệ TTYT huyện đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng, TTYT huyện đã có thành tích xuất sắc trong công tác DSKHHGĐ năm 2012, Tặng khen đ/c Lê Phúc Việt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2012, Giám đốc TTYT huyện đã có thành tích tốt trong phong trào tệ nạn ma túy mại dâm, Tặng khen đ/c Lê Phúc Việt Phó chủ tịch Hội Đông y huyện Thường Tín đã có thành tích trong xây dựng, củng cố và phát triển Hội.

          - Năm 2013: Chủ tịch UBNDTPHN tặng bằng khen TTYT Thường Tín đã có thành tích trong công tác phòng chống  HIV/AIDS, Công đoàn cơ sở TTYT đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ, Công nhận Chi bộ TTYT huyện là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, TTYT huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ y tế trường học năm 2012-2013, TTYT huyện đã có nhiều thành tích trong thực hiện các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013), TTYT huyện đã có thành tích tốt trong công tác tuyển quân, TTYT huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thường Tín.

Minh Nhuệ - Trung tâm Y tế huyện Thường Tín