Ban Chỉ huy quân sự
Ngày đăng 16/03/2017 | 10:17  | View count: 762

Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội

BCH Quân sự huyện gồm 3 ban: Ban Tham mưu; Ban Chính trị; Ban Hậu cần, kỹ thuật.

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, từng bước xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, làm tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng.