Tin tức - sự kiện

UBND huyện thông qua văn bản trình tại Kỳ họp thứ 17 HĐND huyện

Ngày 26/11/2020, đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị thành viên UBND huyện mở rộng, nhằm thông qua một số báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XIX.

 

Dự hội nghị có đồng chí Phan Thanh Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, thành viên UBND huyện và lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân, song kinh tế của huyện vẫn hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, trong đó giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng tăng 10%, Thương mại, dịch vụ tăng 16,2%, nông nghiệp tăng 5% so với năm 2019, hướng dẫn 4 xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, và hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; thu ngân sách nhà nước đạt 110,45% dự toán thành phố và huyện giao, tăng 0,24%; lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm phát triển toàn diện; thực hiện tốt chính sách xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,15% xuống còn 0,79%; Huyện đã chỉ đạo xử lý thành công 2 ổ dịch Covid-19 không để bùng phát ra diện rộng; công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền được triển khai thực hiện hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của huyện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, chỉ ra những mặt tồn tại khó khăn vướng mắc cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020, bàn các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu KT-XH năm 2021. Đồng thời các đại biểu đã cho ý kiến đóng góp một số tờ trình, báo cáo quan trọng, trình tại Kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khoá XIX.

Kết luận hội nghị, đồng chí Kiều Xuân Huy - Chủ tịch UBND huyện chỉ rõ, năm 2020, kinh tế xã hội của huyện bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh Covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, của Ban Thường vụ Huyện ủy, giám sát của HĐND, sự chỉ đạo tập trung, kịp thời của UBND huyện và sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, nên KT-XH huyện phát triển ổn định, tình hình an ninh chính trị trật, tự an toàn xã hội được giữ vững. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế, chỉ rõ những nguyên nhân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 và định hướng một số giải pháp quan trọng để thực hiện các chỉ tiêu KT-XH năm 2021, nhất là đối với các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo phân cấp, chỉ tiêu về số trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2021...

 

       Tô Quý