Tin tức - sự kiện

MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Thường Tín lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ta từ ngày 27 – 29/7/2020, trong những ngày này, MTTQ các cấp trong huyện đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội.

 

Ngay từ đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Huyện và Thành phố với chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”. Bên cạnh đó, MTTQ huyện phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp Nhân dân, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiêu biểu như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát động phong trào bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…. Phối hợp triển khai thực hiện tốt Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở năm 2020, đóng góp ý kiến vào việc thức hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội bảo vệ cảnh quan môi trường, tố chức lấy phiếu góp ý của các đại biểu đóng góp váo dự thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phát hiện, biểu dương những tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được quan tâm đẩy mạnh.

Ảnh: Pano tuyên truyền được treo tại trục đường chính tại xã Hồng Vân

Tính đến ngày 11/6/2020, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền của MTTQ các cấp trong huyện đã góp phần tạo nên thành công của Đại hội Đảng cấp cơ sở. 

 

Chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kì 2020-2025, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức lấy ý đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, 100% đại biểu nhất trí và có 9 đại biểu có ý kiến đóng góp bằng văn bản. Ngoài ra, MTTQ chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình an ninh, chính trị nội bộ các cấp ủy, tổ chức Đảng và Đảng viên, từ đó đề ra các giải pháp giải quyết kịp thời đối với đơn vị có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có đơn khiếu nại, tố cáo…qua  đó đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

 

Thông qua công tác tuyên truyền, đến nay, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của quần chúng nhân dân, tạo nên không khí thi đua sôi nổi hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, qua đó nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này.

Thanh Tân