Tin tức - sự kiện nổi bật

Giao Ban công tác báo chí Thành phố Hà Nội tại Thường Tín
03/08/2022 | 21:54

Sáng ngày 03/08/2022, tại huyện Thường Tín, Sở Thông Tin và Truyền thông- Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội - Hội Nhà báo thành phố tổ chức Hội nghị Giao Ban công tác Báo chí Thành phố Hà Nội năm 2022.

Chủ trì Hội nghị đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín; đại diện lãnh đạo, phóng viên cơ quan báo chí Trung ương, Thành phố.

Đ ồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Hữu Thọ- Phó Bí thư Thường trrực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín nhấn mạnh vai trò của báo chí trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố và huyện; đồng thời thông tin một số kết quả nổi bật của huyện trong thời gian qua.

Trong thời gian qua, đặc biệt là tháng 7/2022, các cơ quan báo, đài Hà Nội bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương và Thành phố; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Tuyên truyền, phản ánh sinh động việc đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; thông tin kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, các sự kiện quan trọng, hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố. Nổi bật là, tuyên truyền đậm nét việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tuyên truyền quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Thành phố trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)...

Tiếp đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu, trao đổi thẳng thắn về vấn đề thuận lợi, khó khăn trong hoạt động báo chí thời gian qua; đồng thời đưa ra những giải pháp để báo chí hoạt động tích cực, đóng góp nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu kết luận

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh về định hướng tuyên truyền tháng 8 và thời gian tới: Đề nghị, các cơ quan báo chí chủ động hơn trong bám sát tuyên truyền định hướng dư luận, nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm phát sinh cần có sự phối hợp, cộng hưởng trong tuyên truyền.

Cùng đó, tích cực tuyên truyền thực hiện Kết luận số 67-KL/TU, ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các DN ngoài khu vực Nhà nước giai đoạn 2020-2025; Chương trình 03-CTr/TU về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025”. Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Phạm Thanh Học- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng yêu cầu các cơ quan báo chí tuyên truyền triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Tuyên truyền thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Công tác cái cách hành chính, các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Thành phố để phục hồi và phát triển sản xuất. Tiếp tục cập nhật, thông tin kịp thời, thường xuyên diễn biến tình hình dịch Covid-19 để nhân dân biết, hiểu và phòng chống…

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Văn Từ Thượng Phúc

 Đoàn thăm mô hình phát triển kinh tế tại xã Hồng Vân

Trước đó, Đoàn tới  dâng hương tại Văn Từ Thượng Phúc và thăm mô hình phát triển kinh tế tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín

Xuân Tiến