Tin tức - sự kiện nổi bật

Thường Tín tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
23/06/2022 | 17:38

Sáng ngày 23/6/2022, Huyện Thường Tín đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78 ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đ ồng chí Lê Hải Bình - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố tặng hoa chúc mừng

Đ ồng chí Hoàng Liên Sơn- Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố tặng hoa chúc mừng

Dự hội nghị có đồng chí Lê Hải Bình- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố; đồng chí Hoàng Liên Sơn- Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố; đồng chí Kiều Xuân Huy- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Công Thản- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và hơn 100 đại biểu khách mời.

Đ ồng chí Đào Dũng Tuấn- Giám đốc Phòng  giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện trình bày báo cáo tại Hội nghị

Theo báo cáo kết quả 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐCP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Thường Tín do đồng chí Đào Dũng Tuấn- Giám đốc Phòng  giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện trình bày tại Hội nghị đã nêu rõ: Để giải quyết khó khăn của người dân trong tiếp cận nguồn vốn, Ngân hàng NHCSXH huyện đã mở 29 điểm giao dịch lưu động tại 29 xã, thị trấn và 345 Tổ TK&VV hoạt động có hiệu quả tại các thôn, xã trên địa bàn toàn huyện. Tính đến 31/5/2022, tổng nguồn vốn đang quản lý tại NHCSXH huyện là 521.157 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 14%/năm. Phòng giao dịch đã triển khai 9 chương trình vay vốn. Tổng dư nợ là 520.818 triệu đồng với 11.889 khách hàng, tăng 502.218 triệu đồng so với năm 2003.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 20 năm qua, đã có gần 60 ngàn lượt khách hàng được vay vốn từ NHCSXH, trong đó có trên 9 ngàn lượt hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo được vay vốn, góp phần tạo việc làm cho trên 28 ngàn lao động, giúp cho trên 3 ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng và cải tạo trên 20 ngàn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây dựng trên 500 ngôi nhà cho hộ nghèo. Tỷ lệ nợ quá hạn toàn huyện chỉ chiếm tỷ lệ 0.024% tổng dư nợ.

Từ thực tiễn cho thấy, chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện đã có hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế xã hội, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tạo việc làm.

Đ ồng chí Lê Hải Bình- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố phát biểu chỉ đạo

Đ ồng chí Bùi Công Thản- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố và đồng chí Bùi Công Thản- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã biểu dương đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị định 78/2002/NĐCP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Thường Tín, đồng thời chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng:

Tập trung triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và các Kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Trong đó, đặc biệt tập trung nguồn lực, nhất là nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH để tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải nhận thức sâu sắc và xác định rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt quan tâm gắn triển khai tín dụng chính sách với các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế của mỗi địa phương trong từng giai đoạn.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn và của các Điểm giao dịch tại xã, thị trấn để chuyển tải kịp thời, có hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội.

Chú trọng đẩy mạnh, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và mọi tầng lớp Nhân dân góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế -xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tiếp tục quan tâm và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những tiêu cực trong tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời, nắm bắt nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và cơ sở để đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung, chỉnh sửa về cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tế.

 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tại hội nghị, UBND huyện Thường Tín đã khen thưởng cho 15 tập thể, 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện nghị định 78 ngày 4/10/2002 của Chính phủ.

Xuân Tiến