Tin tức - sự kiện nổi bật

Quán triệt và triển khai Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô
23/06/2022 | 10:02

Sáng ngày 22/6, tại trụ sở Thành uỷ Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/15/2022 của Bộ Chính trị về “phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

 

Các đồng chí lãnh đạo dự tại điểm cầu huyện

Tham dự tại điểm cầu Thường Tín có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ trì Hội nghị; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND - UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy, Đảng ủy khối Doanh nghiệp; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Điểm cầu tại các xã, thị trấn do đồng chí Bí thư Đảng ủy chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thường Tín

Tại Hội nghị, trình bày những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ: Nghị quyết đã nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn với nhiều điểm mới để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn.

Nghị quyết 15 thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế.

Điểm mới của thời gian thực hiện Nghị quyết lần này là xác định mục tiêu phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (là thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước).

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện cho các bộ, ngành Trung ương, một số tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương tại Hà Nội đã phát biểu tham luận. Các ý kiến đều khẳng định, Nghị quyết 15 có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của thủ đô Hà Nội, mà còn đối với cả nước, nhất là các tỉnh, thành trong vùng thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Hà Nội phải quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Qua đó, nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí trong cán bộ và nhân dân thủ đô về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Hà Nội trong những năm tới; cần huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Hà Nội, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại; tập trung quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nghị quyết; tập trung xây dựng chương trình hành động nhằm tạo bước phát triển rõ rệt của thủ đô; tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, đồng thời hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiện đại.... Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ sớm chỉ đạo cụ thể hóa nội dung nghị quyết, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở hành lang pháp lý phát triển thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Diệu Hương