Tin tức - sự kiện nổi bật

Thường Tín triển khai kế hoạch hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
27/07/2021 | 18:42

Ngày 27/7/2021, UBND huyện Thường Tín đã họp triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Công Thản - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đại diện Phòng LĐTBXH huyện triển khai kế hoạch

Việc triển khai kế hoạch nhằm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Theo đó, huyện thực hiện hỗ trợ các trường hợp: Người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;  người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế; hỗ trợ Hộ kinh doanh; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Ngoài ra, huyện còn thực hiện hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do), trong đó, đối tượng hỗ trợ: hỗ trợ người lao động làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố; người lao động bị cách ly, cư trú trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Điều kiện hỗ trợ: Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (lao động tự do) được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: Cư trú hợp pháp; Bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến 31/12/2021. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả: Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người/lần.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Công Thản chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Công Thản - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các Phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến các đối tượng thụ hưởng chính sách và Nhân dân trên địa bàn huyện; kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm, gây khó khăn, phiền hà, chậm trễ trong triển khai thực hiện..

Xuân Tiến