Tin tức - sự kiện nổi bật

Đài truyền thanh huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền
20/06/2021 | 11:15

Báo Thanh Niên ra đời đã khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày 21/6/1925 là ngày báo Thanh Niên ra số đầu tiên đã trở thành Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Cùng sự phát triển của nền báo chí nước nhà, trong suốt 56 năm qua, Đài truyền thanh Thường Tín tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Báo Thanh niên - tờ Báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam (ảnh tư liệu)

Năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội. Sau khi thành lập Hội, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập tờ báo Thanh Niên, đây là tờ báo bí mật đầu tiên của người cách mạng Việt Nam bằng chữ quốc ngữ. Sự ra đời của báo Thanh Niên đã gây được tiếng vang lớn, góp phần chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, lý luận và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trải qua 96 năm, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng và Nhà nước. Trong suốt chiều dài lịch sử, báo chí luôn đóng góp tích cực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, thực hiện vai trò định hướng dư luận xã hội, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia giám sát, phản biện, giúp các cơ quan ban ngành xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện nhiều chủ trương, chính sách. Báo chí cũng thể hiện vai trò của mình trong việc đấu tranh phòng chống tiêu cực như tham nhũng, tham ô, tha hoá trong lối sống …

Cùng với sự phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trong 56 năm qua, Đài truyền thanh Thường Tín (thuộc Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao Thường Tín) đã có nhiều đổi mới, cải tiến về nội dung công tác tuyên truyền, hướng về cơ sở, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương đi vào thực tế cuộc sống.

Cơ quan Đài truyền thanh Thường Tín

Tháng 12/2016, thực hiện Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội, ba đơn vị gồm Đài Truyền thanh, Trung tâm thể thao, Nhà văn hóa huyện sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thường Tín. Đài truyền thanh huyện luôn thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác thông tin tuyên truyền, là một trong các kênh thông tin chính thống của huyện nhằm định hướng dư luận, đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào sự phát triển của huyện.

Các sự kiện quan trọng vừa qua như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Lễ đón Bằng công nhận huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới… Đài truyền thanh huyện đã xây dựng các chuyên mục, thực hiện nhiều tin bài phóng sự, tuyên truyền đạt hiệu quả cao. Đặc biệt trong thời gian bùng phát dịch bệnh Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, Đài truyền thanh huyện đã tăng cường phát thanh chuyên đề phòng chống dịch bệnh Covid-19, với tần suất 7 chương trình trong ngày, phát sóng tất cả các ngày trong tuần, với số lượng phát sóng 264 tin, 90 phóng sự, 132 bài viết, góp phần thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đài truyền thanh huyện đã thực hiện 136 chương trình phát thanh gốc, với gần 1.100 tin, 272 bài, chuyên mục. Các tin tức sự kiện được cập nhật, đưa tin ngay trong ngày, truyền tải thông tin đến bạn nghe đài một cách kịp thời, chính xác.  

Đội ngũ phóng viên của Đài truyền thanh huyện luôn năng động, sáng tạo, bám sát cơ sở, phát hiện và thông tin kịp thời những vấn đề, sự kiện nóng hổi của cuộc sống, để thông tin, tuyên truyền, cổ vũ, động viên Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thành tựu của công cuộc đổi mới; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; động viên kịp thời những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.

Hệ thống truyền thanh cơ sở có vai trò quan trọng trong đời sống hiện nay

Đóng góp vào những thành tích chung đó, có vai trò quan trọng của Đài truyền thanh xã, thị trấn. Hiện nay, 100% đài cơ sở đã được huyện nâng cấp, sửa chữa đảm bảo đồng bộ, hiện đại, hoạt động ổn định, góp phần nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, cũng như thực hiện nhiệm vụ điều hành, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương.

Trong thời gian tới, Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện tiếp tục nâng cấp các trang thiết bị kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tiếp âm, phát sóng và sản xuất chương trình phát thanh, cùng với đó quan tâm xây dựng đội ngũ biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên có đủ phẩm chất chính trị và năng lực trình độ chuyện môn, đáp ứng nhu cầu thông tin tuyên truyền trong tình hình hiện nay. Đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tế cuộc sống; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 – 2025, đề ra là đến năm 2025 huyện Thường Tín trở thành huyện NTM nâng cao và phấn đấu trong giai đoạn 2025 – 2030 sẽ cơ bản đạt các tiêu chí Quận của Thủ đô Hà Nội.

 

         Tô Quý