Tin tức - sự kiện nổi bật

Thường Tín tích cực hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11
09/11/2020 | 15:59

Cách đây 74 năm, ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành, đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

 

Xuất phát từ tư tưởng của Người, tháng 6/2012, Quốc hội đã lựa chọn ngày 9/11 làm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” gọi tắt là “Ngày Pháp luật”. Theo đó, hàng năng ngày Pháp luật 9/11 đều được tổ chức với các ý nghĩa: Tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

 

Hưởng ứng ngày Pháp luật năm nay, UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 14/10/ 2020 về hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn huyện năm 2020. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được diễn ra trên địa bàn huyện từ ngày 15/10 đến 15/11, trong đó tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019 và các Luật có hiệu lực năm 2019, 2020. 

Trong những ngày này, trên các trục đường chính của huyện và các xã, thị trấn, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đều treo băng zôn khẩu hiệu hưởng ứng ngày Pháp luật. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận và người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; kỷ cương hành chính, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến, trật tự văn minh đô thị; bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ…

Ngoài ra,  các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn huyện cũng là dịp tuyên truyền các Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn gắn với chủ đề năm 2020 của huyện là “Hưởng ứng ngày Pháp luật 9/11/2020, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Cùng với đó, ngày Pháp luật năm nay, UBND huyện đã tổ chức lễ mít tinh  hưởng ứng và tổng kết trao giải cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”.

Trong những năm tiếp theo, huyện Thường Tín tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị các cấp, các ngành với mục tiêu là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và của xã hội.

Phương Thanh