Tin tức - sự kiện nổi bật

Đưa Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ huyện vào cuộc sống
03/09/2020 | 08:17

Xác định việc tập trung tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đại hội XXIV Đảng bộ huyện vào cuộc sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp, Huyện uỷ đã thực hiện nhiều cách làm mới, quyết liệt, sáng tạo để đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu trong buổi làm việc với huyện

yêu cầu Thường Tín phải có nhiều đột phá, đổi mới trong nhiệm 2020 - 2025

 

Khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết

Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ huyện xác định: Đến 2025 phấn đấu cơ bản các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục phát triển kinh tế với cơ cấu hợp lý, gắn với bảo vệ môi trường; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng. Để thực hiện mục tiêu chung, Nghị quyết Đại hội đề ra 15 nhóm chỉ tiêu cụ thể, xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm và 03 khâu đột phá (công tác cán bộ; công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, du lịch; cải cách hành chính); đưa ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện.

Trong các nhóm chỉ tiêu cụ thể lần này so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 có nhiều chỉ tiêu mới như: chỉ tiêu về diện tích đất đô thị hóa,  chỉ tiêu về kêu gọi đầu tư và đưa vào hoạt động các cụm, khu công nghiệp theo quy hoạch. Chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước duy trì và đạt 1.000 tỷ đồng/năm, chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng/năm được đánh giá đề ra ở mức cao, thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, hướng đến việc phát triển Thường Tín văn minh, giàu đẹp, hiện đại, bản sắc.

Đồng chí Trần Hồng Hạnh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cho biết: “Ngay sau Đại hội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu ban hành thông báo kết quả Đại hội gửi đến các tổ chức cơ sở Đảng; đồng thời, đang triển khai xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt nghị quyết, biên tập và xuất bản Văn kiện Đại hội XXIV Đảng bộ huyện để cán bộ, đảng viên, Nhân dân nghiên cứu, học tập”. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội ở các tổ chức cơ sở Đảng sẽ được tổ chức linh hoạt, đảm bảo công tác phòng chống covid – 19 và hoàn thành trong tháng 10/2020.

 

Cụ thể hóa bằng các chương trình công tác

Để cụ thể Nghị quyết Đại hội, 03 đột phá, 05 nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện tiếp tục xây dựng 08 chương trình công tác toàn khóa.

Ngay tại phiên làm việc chính thức, Đại hội đã thảo luận, thông qua xác định tên gọi, phân công đơn vị tham mưu xây dựng, nêu rõ tiến độ hoàn thành nội dung 08 chương trình, theo đó 03 chương trình sẽ hoàn thành trong quý IV/2020, 05 chương trình hoàn thành trong quý I/2021. Để đảm bảo tiến độ thực hiện, trong tháng 8/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành quyết định thành lập các ban chỉ đạo 08 chương trình đều do Thường trực Huyện ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Đồng chí Uông Thị Phượng - Trưởng phòng Kinh tế huyện cho biết: “Là cơ quan Thường trực Chương trình “Phát triển kinh tế, tăng trưởng bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân giai đoạn 2020 – 2025”, Phòng Kinh tế đã phân công cán bộ phụ trách; bám sát nghị quyết đại hội; nghiên cứu đánh giá toàn diện thực tiễn và các chỉ tiêu kinh tế của huyện; cập nhật chủ trương, số liệu của Thành phố, chủ động xây dựng dự thảo chương trình hành động”.

Trong tháng 8/2020, phòng Kinh tế huyện chủ động tham mưu để hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đây sẽ động lực rất lớn để huyện triển khai các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 và thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế.

Ban Tổ chức Huyện ủy được giao chủ trì tham mưu Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội, nghề nghiệp giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo”, đồng chí Vũ Văn Tuân - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: “Chương trình này thực hiện khâu đột phá thứ nhất về công tác cán bộ, là một trong những chương trình có tiến độ hoàn thành sớm trong quý IV/2020. Do đó, đơn vị đang triển khai thực hiện, quyết tâm hoàn thành đảm bảo nội dung và tiến độ”.

Bằng sự chủ động, việc làm cụ thể ở ngay đầu nhiệm kỳ, cùng với sự đồng thuận của hệ thống chính trị, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thường Tín sẽ tiếp tục nỗ lực vượt quá khó khăn bởi dịch bệnh covid – 19 và từng bước hoàn thành  các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngọc Lâm