Tin tức - sự kiện nổi bật

Hào khí ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9
02/09/2020 | 07:56

Những ngày này, cả nước ta tưng bừng chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Cách đây 75 năm, trong mùa thu lịch sử ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Ảnh tư liệu: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử

Trong Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chủ tịch khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xit mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!…. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.”

Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 02/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. 75 năm qua là cả một quá trình phấn đấu hy sinh đầy gian khổ, không tiếc của cải và cả xương máu của dân tộc, vừa kháng chiến vừa kiến quốc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Ngày nay đất nước ta đã lớn mạnh hơn gấp nhiều lần; Việt Nam đã trở thành một quốc gia có uy tín trên trường Quốc tế. Bản Tuyên ngôn Độc lập chứa đựng những nội dung bất hủ, không chỉ có giá trị lịch sử đối với dân tộc Việt Nam mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Trong suốt 75 năm qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 02/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng và phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực

Phát huy những thành quả đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thường Tín hôm nay đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh, như sinh thời Bác Hồ hằng mong ước.

Hiện nay, cơ cấu kinh tế của huyện Thường Tín chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; dịch vụ và thương mại; giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đến năm 2020, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 57,33%, thương mại - dịch vụ chiếm 38,23% và nông nghiệp chiếm 4,44%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm.

Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ qua được Huyện ủy chỉ đạo quyết liệt, đến nay đã có 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Hồng Vân đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đánh giá đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Ảnh: Đảng bộ, N hân dân và L ực lượng vũ trang huyện Thường Tín đón nhận danh hiệu A nh hùng lực lượng vũ trang N hân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp

Ảnh: Thường Tín đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Với những thành tích đạt được trong suốt những năm qua, Đảng bộ, Nhân dân và Lực lượng vũ trang huyện Thường Tín được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân các xã: Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến, Tân Minh, Văn Bình, Khánh Hà được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và 01 cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống thực dân Pháp...

 

Có thể khẳng định rằng, ngày hôm nay, tiến bước mạnh mẽ trên con đường 75 năm cách mạng vẻ vang, Việt Nam đang vươn tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Huyện Thường Tín đang trên đà phát triển, với nhiều thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội; đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị-xã hội được ổn định giữ vững; quốc phòng-an ninh được bảo đảm. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đó là minh chứng cho tinh thần, ý chí mạnh mẽ của Nhân dân Việt Nam, trong đó có Nhân dân huyện Thường Tín.    

Xuân Tiến