Tin tức - sự kiện nổi bật

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
30/07/2020 | 12:30

Sáng ngày 30/7/2020, tại hội trường 18/8 đã diễn ra hội nghị họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/08/2020). Đây là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo của huyện nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng.

 

Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Huyện ủy và các đại biểu nguyên là lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy qua các thời kỳ.

 

Ảnh: Đồng chí Trần Hồng Hạnh - UVBTV Huyện, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy ôn lại truyền thống 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy tặng hoa chúc mừng

Cách đây 90 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930, ngay sau đó Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền để làm nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chính cương văn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân ngày Quốc tế đỏ 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền tổ chức phát hành tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 01/8", đã góp phần thổi một luồng sinh khí mạnh mẽ vào phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân. Tài liệu này khi vừa phát hành tạo được sức cổ vũ mạnh mẽ đối với quần chúng công - nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Chỉ trong thời gian 2 tháng (từ tháng 8 - 10/1930) cả nước đã nổ ra hằng trăm cuộc biểu tình của nhân dân chống chiến tranh để quốc.

 Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng- văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Minh phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh khẳng định, đánh giá cao vai trò cũng như những đóng góp của Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện và mong muốn trrong thời gian tới, tiếp tục phát huy kết quả đạt được; tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các đồng chí làm công tác Tuyên giáo cần nhận thức đầy đủ hơn nữa, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò công tác tuyên giáo nói chung, công tác xây dựng Đảng về chính trị tử tưởng nói riêng trong tình hình mới; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 và của năm 2020, nắm bắt đúng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; triển khai đồng bộ, hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV.

Xuân Tiến