Tin tức - sự kiện nổi bật

Thường Tín ra quân “hưởng ứng ngày bảo hiểm y tế Việt Nam”
11/07/2020 | 16:47

Cùng với các tỉnh, thành, quận, huyện trong cả nước, sáng ngày 11/7/2020, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân “hưởng ứng ngày bảo hiểm y tế Việt Nam – Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”. Tới dự có đồng chí Trần Thị Hồng Hạnh - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Ảnh: Các đại biểu tham gia lễ phát động

Với chủ đề “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, Lễ ra quân được tổ chức trang trọng, ngắn gọn và ý nghĩa. Lễ ra quân nhằm mục đích tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, góp phần tạo quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong toàn hệ thống chính trị-xã hội từ Trung ương đến địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đặc biệt, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban ngành, tổ chức chính trị-xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

 

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động trực tiếp đối với đối tượng là nông dân và lao động và các đối tượng thuộc nhóm chưa tham gia BHYT hộ gia đình, về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT. Từ đó, góp phần thay đổi nhận thức và hành động của người dân, giúp họ chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Ảnh: Lực lượng tham gia tuyên truyền lưu động

Sau lễ phát động, lực lượng cán bộ, nhân viên của Bảo hiểm xã hội và Bưu điện huyện đã đi phát tờ rơi, tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính của huyện về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Xuân Tiến