Tin tức - sự kiện nổi bật

Triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2020
10/07/2020 | 16:39

Chiều ngày 09/7/2020, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2020.

 

Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập huyện.

Ảnh: Đồng chí Chỉ huy Ban chỉ huy quân sự triển khai kế hoạch diễn tập

 

Theo kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2020 do đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện thông qua tại hội nghị: Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn, với 5 vấn đề huấn luyện.

Giai đoạn 1: Chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Vấn đề huấn luyện 1: Chuyển địa phương vào trạng thái có tình huống, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái SSCĐ tăng cường.

Vấn đề huấn luyện 2: Chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về QP – AN, chuyển lực lượng vũ trang xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí tình huống A2.

Vấn đề huấn luyện 3: Chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh, chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ.

Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ.

Vấn đề huấn luyện 4: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Hội nghị Đảng ủy xã thông qua kế hoạch chiến phòng thủ (điều chỉnh) của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã. Hội nghị Ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ, hiệp đồng, bảo đảm chiến đấu phòng thủ.

Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Vấn đề huấn luyện 5: Thực hành đánh địch tiến công hỏa lực, khắc phục hậu quả: (Xã Văn Phú, Hòa Bình, Khánh Hà, Hà Hồi). Đánh địch đổ bộ đường không: (Xã Hiền Giang, Nhị Khê).

Thời gian diễn tập 1 ngày, đêm; trong khoảng thời gian từ: 10/8 đến 9/9/2020.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập huyện đã phát biểu chỉ đạo công tác diễn tập của các xã trong thời gian tới.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2020 nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng; đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của LLVT trong hoạt động chiến đấu phòng thủ; nâng cao tinh thần cảnh giác của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn xã, tăng cường hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả chiến lược “DBHB”, BLLĐ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của lực lượng vũ trang, sự phối hợp hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng xử trí kịp thời mọi tình huống xảy ra.

 

Xuân Tiến