Tin tức - sự kiện nổi bật

Hội nghị thành viên UBND huyện mở rộng tháng 3 năm 2020
05/03/2020 | 23:13

Ngày 05/3/2020, UBND huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020. Đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong 2 tháng đầu năm, UBND huyện đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Tổ chức cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm; quan tâm chăm lo chu đáo cho gia đình chính sách, hộ nghèo; phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; tổ chức Lễ giao nhận quân với các đơn vị quân đội đảm bảo đủ 100% quân số được giao; chỉ đạo các xã triển khai kế hoạch sản xuất lúa vụ xuân với tổng diện tích 4.366ha; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, công tác tài chính, xây dựng Huyện nông thôn mới...

 

Tuy nhiên, thời gian sau tết xuất hiện dịch bệnh Covid-19, nên đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và đời sống xã hội trên địa bàn huyện, cùng với đó thu ngân vẫn chưa đạt so với cùng kỳ năm 2019. Các nhiệm vụ đặt ra còn khó khăn như đấu giá đất, vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại các xã. Một số cán bộ chưa tích cực trong việc xử lý vi phạm trong đất đai, xây dựng trên đất nông nghiệp, thiếu nguồn nhân lực lao động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng do dịch bệnh Covid-19, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn vướng mắc, tác động không nhỏ trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

 

Tại hội nghị, các phòng ban ngành, đơn vị huyện tham gia đóng góp ý kiến, tập trung làm rõ những khó khăn, tồn tại, vướng mắc và bàn các giải pháp, tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong các tháng tiếp theo.

Đồng chí Kiều Xuân Huy – Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các ngành thành viên, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, cần nghiêm tục thực hiện quyết liệt các giải pháp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2015 – 2020. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3, đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai tốt các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 bảo vệ sức khỏe cộng đồng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; tập trung nguồn lực hoàn thành 2 tiêu chí còn lại là Môi trường, Quy hoạch; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp trên công nhận Huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới, cùng với 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020…

 

Tô Quý