Tin tức - sự kiện nổi bật

Thường Tín chú trọng công tác xây dựng Đảng
02/03/2020 | 10:30

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, yếu tố quyết định đến thành công trong quá trình lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, năm 2019, Huyện ủy Thường Tín đã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo nội dung nghị quyết Đảng bộ huyện khóa XXIII.

 

Để cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phục trách các tổ chức Đảng cơ sở để nắm bắt tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Mặt khác, Huyện ủy Thường Tín thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên như thực hiện hiệu quả việc học tập các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy với hình thức học trực tuyến, qua đó đã tiết kiệm thời gian, cũng như chi phí trong việc triển khai học tập nghị quyết. Đối với việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Huyện ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, qua đó, đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Ảnh: Huyện ủy tổ chức học Nghị quyết Trực tuyến cho cán bộ, đảng viên

Xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, năng động, dám nghĩ, dám làm sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, năm 2019 Huyện ủy Thường Tín đã tổ chức 77 lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho 13.235 học viên; tổ chức 30 lớp học tập chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện đã chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên, nhất là cấp cơ sở.

 

Bên cạnh đó, công tác kết nạp đảng viên hàng năm của huyện Thường Tín đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó đặc biệt quan tâm phát triển đảng viên là người trẻ tuổi, chủ doanh nghiệp, công nhân lao động trực tiếp. Năm 2019, toàn huyện đã kết nạp 273 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện lên 9.240 đồng chí, sinh hoạt ở 54 tổ chức cơ sở đảng.

Ảnh: Huyện ủy Thường Tín khen thưởng các Đảng bộ xuất sắc năm 2019

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Huyện ủy Thường Tín chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tập trung vào những vấn đề  được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm thông qua hoạt động giao ban dư luận hàng tháng, để kịp thời, chấn chỉnh những tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chủ động phòng ngừa vi phạm; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa’’...Năm 2019, UBKT Huyện ủy Thường Tín đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức, 44 đảng viên. Các trường hợp vi phạm đều được làm rõ và xử lý, kỷ luật theo đúng quy định.Từ đó, đã góp phần không nhỏ trong việc phòng ngừa và ngăn chặn các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

 

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Qua đánh giá phân loại, năm 2019, Đảng bộ huyện Thường Tín có 11/54 tổ chức cơ sở Đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 43 chức cơ sở Đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có 7.664 đồng chí tham gia đánh giá chất lượng đảng viên, qua đánh giá, có 6.863 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên vụ,bằng 89,5%, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 1.218 đồng chí, bằng 15,9%.

Ảnh: Thường Tín đón nhận Huân Chương lao động hạng nhất

Năm 2019, huyện Thường Tín vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương lao động hạng Nhất và Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc. Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò quan trọng của Huyện ủy Thường Tín trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII đã đề ra.

Xuân Tiến