Tin tức - sự kiện nổi bật

Chuẩn bị chu đáo mọi mặt tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025
25/02/2020 | 16:55

Xác định đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đang được Huyện ủy khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng bộ huyện hiện có 55 tổ chức cơ sở đảng, gồm 37 đảng bộ và 18 chi bộ cơ sở, với hơn 9.200 đảng viên.

Để chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Huyện ủy đã ban hành quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, các tổ công tác chỉ đạo Đại hội. Ngày 14/8/2019, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở thông báo kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị; ban hành Kế hoạch số 235-KH/HU, ngày 26/8/2019 về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy quán triệt công tác

 triển khai thực hiện Chỉ thị 35 – CT/TW của Bộ Chính trị

 

Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc chủ động triển khai học tập, quán triệt bằng hình thức phù hợp và hoàn thành trước ngày 20/8/2019. Đồng thời, coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh; nhất là việc thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, sáu nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tám chương trình công tác toàn khóa, năm nhiệm vụ chủ yếu, ba khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đề ra và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXIII, các chương trình công tác toàn khóa của Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải mang tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ.

 

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đến nay, các cấp ủy cơ sở đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch của Huyện ủy, đảm bảo thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy, tích cực chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

 

Theo Kế hoạch, đến ngày 31/12/2019, các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã chỉ đạo các chi bộ thuộc hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ. Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn Đảng bộ Thị trấn Thường Tín và Đảng bộ khối doanh nghiệp huyện để tiến hành đại hội điểm, xong trước quý I/2020. Sau đó, tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở. Đại hội chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở còn lại bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội Đảng bộ huyện xong trước ngày 31/8/2020.

 

Ðược chọn là đơn vị đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, Ðảng bộ xã Thị trấn Thường Tín đã triển khai quán triệt công tác chuẩn bị đại hội tới các chi bộ trực thuộc và tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Huyện ủy viên, Bí thư Ðảng ủy thị trấn cho biết: Cán bộ, đảng viên của Đảng bộ rất phấn khởi khi được Huyện ủy lựa chọn để tổ chức đại hội điểm. Đây là trách nhiệm và là nhiệm vụ quan trọng của Huyện ủy giao đòi hỏi Đảng bộ phải nỗ lực thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung đại hội đúng quy trình, tiến độ, chất lượng và tổ chức đại hội thành công. Đến thời điểm này, Đảng bộ thị trấn Thường Tín đã làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng để tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

 

Bên cạnh công tác chuẩn bị đại hội các cấp, Huyện ủy cũng tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội.

 

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, tin tưởng rằng đại hội đảng bộ các cấp huyện Thường Tín, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng huyện Thường Tín ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh.

Ngọc Lâm