Tin tức - sự kiện nổi bật

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng Thị trấn ngày càng phát triển
25/02/2020 | 11:38

Trong 5 năm qua (2015 – 2020), Đảng bộ và nhân dân Thị Trấn Thường Tín luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII đề ra. Góp phần xây dựng Thị trấn Thường Tín ngày càng phát triển, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cấp ủy Đảng và chính quyền.

Ảnh: Trung tâm Thị trấn Thường Tín

 

Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ thị trấn Thường Tín luôn tích cực chỉ đạo tăng cường khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương để phát triển kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao mức sống của nhân dân...  Đảng bộ xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế về mặt bằng, giao thông. Do đó, để tạo điều kiện cho thương mại, dịch vụ phát triển, thị trấn xây dựng những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thông thoáng để tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế, tiểu thương trên địa bàn đầu tư phát triển, mở rộng dịch vụ kinh doanh. Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND Thị trấn Thường Tín khuyến khích nhân dân khai thác lợi thế sẵn có để phát triển các mô hình kinh tế. Đến nay, cơ cấu kinh tế của Thị trấn đã chuyển dịch đúng hướng. Thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 97%; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng 2%; nông nghiệp chiếm tỷ trọng 1%. Tổng giá trị sản xuất các ngành nghề trong 5 năm qua đạt 247 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm.

 

Bên cạnh việc lãnh đạo phát triển kinh tế, công tác văn hóa - xã hội cũng được đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Đến nay, thị trấn có 01 trường đạt và 01 trường cơ bản đạt chuẩn quốc gia;100% đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, trong đó 50% trên chuẩn; có 94,3% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Công tác chăm lo đời sống đối tượng chính sách, người có công được quan tâm chu đáo. 5 năm qua, Thị trấn đã trao, tặng quà cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền 77 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4 nhà ở với tổng kinh phí 175 triệu đồng...

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

 

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Vì vậy, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Thị trấn luôn chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là chú trọng việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 5 năm qua, Đảng ủy thị trấn đã tổ chức 15 lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 90%.

Ảnh: Bí thư Huyện ủy chúc mừng Đảng bộ xã dịp tổng kết 2019

 

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được Đảng ủy thị trấn lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Đảng ủy thị Trấn thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động và chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường quản lý, phát triển đảng viên. Đảng bộ kết nạp được 30 đảng viên mới. Tính đến tháng 01/2020, Đảng bộ có 453 đảng viên. Việc kiểm điểm, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc. 98% đảng viên của Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ; trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 68%. Hàng năm, các chi bộ đều hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không có chi bộ yếu kém.

 

Có thể thấy rằng, trong nhiệm kỳ qua (2015 – 2020), kinh tế của Thị trấn Thường Tín đã phát triển đúng hướng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, hệ thống chính trị ổn định, an ninh – quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đảng bộ thị trấn đã phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phát huy được sức mạnh đoàn kết để khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế để xây dựng Thị trấn ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Thường Tín.

Diệu Hương