Tin tức - sự kiện nổi bật

Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020
12/02/2020 | 15:58

Chiều ngày 11/2/2020, Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề 2020: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồn chí Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí Huyện ủy viên khóa XXIII; các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn.

Ảnh: Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp giới thiệu nội dung chuyên đề.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp giới thiệu những nội dung cơ bản về: Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong đó, Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã kể và phân tích những câu chuyện về Bác Hồ để làm sâu sắc tư tưởng của Người về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hạnh -  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện đề nghị các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy bám sát Kế hoạch của Huyện ủy về học tập chuyên đề năm 2020, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Trong đó, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy lưu ý, các cấp ủy đảng cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chuyên đề; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan đến nội dung chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết, mang lại những kết quả thiết thực, cụ thể.

Xuân Tiến