Tin tức - sự kiện nổi bật

Kỳ họp lần thứ 38 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII
07/02/2020 | 18:55

Chiều ngày 7/2/2020, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 38, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

 

 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịchh HĐND huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Huyện ủy viên khóa XXIII; đại diện các ngành, đoàn thể huyện và lãnh đạo Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã triển khai các nội dung: Công tác chuẩn bị cho đại hội Điểm của: Đảng bộ Thị trấn Thường Tín và Đảng bộ khối doanh nghiệp huyện. Dự kiến phân bổ đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua dự thảo Chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020; Báo cáo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ huyện năm 2020; Báo cáo tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thường Tín khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tiếp đó, đại diện các ngành của huyện và các xã, thị trấn đã phát biểu về một số thuận lợi, khó khăn trong thực hiện một số nhiệm vụ của huyện và cơ sở. Đồng thời cho ý kiến và thảo luận về dự kiến phân bổ 255 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2020; chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, 09 nhiệm vụ trọng tâm:trong Chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020, gồm:

 

- Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW  ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV;

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác của Huyện ủy;

- Thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, của Thành phố và của huyện. Chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng…;

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “Về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiêu lực, hiệu quả;

- Tăng cường công tác nắm tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên, tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt là những nơi có biểu hiện mất đoàn kết;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); một số chương trình công tác lớn của Huyện ủy…;

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện. Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/92019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Đề án số 18-ĐA/HU của Huyện ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thường Tín;

- Thực hiện các nhiệm vụ do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội giao.

Đại biểu phát biểu thảo luận

Đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới; đồng thời giao nhiệm vụ cho các ngành của huyện, các tổ chức cơ sở Đảng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020.

 

Xuân Tiến