Tin tức - sự kiện nổi bật

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổng kết hoạt động năm 2019
07/01/2020 | 18:46

Ngày 07/01/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Thị Liễu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

 

Đồng chí Giám đốc phòng Giao dịch NHCSXH huyện thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019

Năm 2019, phòng giao dịch NHCSXH huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, điều chỉnh, bổ sung, chỉ tiêu nguồn vốn cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ cao: Tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2019 đạt 348.395 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018. Doanh số cho vay và thu nợ đều tăng so với năm 2018, trong đó doanh số cho vay đạt trên 151 tỷ đồng, giải quyết cho 4.118 lượt hộ vay vốn; tập trung chủ yếu cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo,cho vay HSSV, giải quyết việc làm,vay nước sạch VSMTNT… Doanh số thu nợ, đạt 101 tỷ 776 triệu đồng.

Tổng dư nợ đến 31/12/2019 là 345 tỷ 372 triệu đồng đạt 100% kế hoạch năm 2019. Tổng dư nợ ủy thác qua 4 hội, đoàn thể là 215 tỷ 450 triệu đồng. Công tác thực hiện hợp đồng ủy thác với các tổ chức hội, đoàn thể và hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn đạt được kết quả cao.

Trong năm 2019, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Ban Đại diện huyện, Lãnh đạo Hội đoàn thể, trưởng thôn, tổ trưởng tổ vay vốn và chi hội trưởng với 1.733 người tham gia. Tích cực tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, Cổng Thông tin điện tử huyện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện và các điểm giao dịch xã về chính sách tín dụng ưu đãi và các quy định của pháp luật, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người vay trong việc sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện nghĩa vụ trả nợ đầy đủ, đúng hạn...

 

Nguồn vốn cho vay từ NHCSXH đã góp phần tạo việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội cho trên 3.500 lao động, cải tạo trên 1.236 công trình nước sạch vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Lê Thị Liễu, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Liễu, Ủy viên Ban Thường Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2019 của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Đồng chí đề nghị trong năm 2020, Phòng giao dịch NHCSXH huyện cần tích cực, huy động thêm các nguồn lực giúp nhiều người dân tiếp cận được nguồn vốn vay, quản lý tốt nguồn vốn vay; quan tâm đến giải ngân cho hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất; triển khai tốt hoạt động tín dụng. Phối hợp tốt với các xã, thị trấn, các hội, đoàn thể để quản lý vốn và chỉ đạo thu nợ hiệu quả. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn kịp thời và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tín dụng. Tăng cường kiểm tra về vốn vay và sử dụng vốn vay đảm bảo đúng mục đích.

 

Đồng chí cũng đề nghị các xã, thị trấn, nhất là các hội, đoàn thể cần tăng cường công tác tuyên truyền về các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín dụng, vay vốn cho các cán bộ và nhân dân; Tích cực tuyên truyền các chủ trương mới của Chính phủ, của Thành phố, của huyện về tín dụng, vay vốn cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn; ngay từ đầu năm có kế hoạch rà soát, thống kê đối tượng, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo cho vay đúng đối tượng góp phần giảm nghèo bền vững và thực hiện tốt các chủ trương chung của Thành phố, của huyện…

Ngân hàng CSXH