Tin tức - sự kiện nổi bật

Hoàn thành Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBND huyện
26/12/2019 | 22:23

Từ ngày 10 – 25/12/2019, Đảng ủy cơ quan UBND huyện đã chỉ đạo 15 Chi bộ trực thuộc, tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2019 – 2022.

 

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ. Xác định tầm quan trọng đó, Đảng bộ cơ quan UBND huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các Chi bộ thực hiện tốt công tác chuẩn bị về nội dung văn kiện và xây dựng đề án nhân sự, đảm bảo Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2019 – 2022 thành công tốt đẹp.

 

Bên cạnh đó, các cơ quan, phòng ban thuộc UBND huyện tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng Đại hội các Chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị năm 2019. Công tác trang trí khánh tiết Đại hội Chi bộ đảm bảo trang trọng và đúng theo quy định, hướng dẫn.

 

Đại hội các Chi bộ diễn ra theo đúng qui trình, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng điều lệ Đảng, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ trong đội ngũ Cán bộ, Đảng viên nêu cao trách nhiệm, tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ Đảng.

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội các Chi bộ đã đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019, từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2019 – 2022. Bầu đủ số lượng Ban chi ủy mới, bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

 

Ảnh: Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBND huyện Thường Tín

 

 

 

 

                   Tô Quý