Tin tức - sự kiện nổi bật

Đảng ủy Quân sự ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2020
26/12/2019 | 22:12

Chiều ngày 25/12/2019, Đảng ủy Quân sự huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Tới dự có Đại tá Thái Tâm Tứ - Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, Đảng ủy Quân sự huyện đã thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng như: Đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, nổi bật là: chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng vũ khí phương tiện và LLVT huyện đạt được những kết quả tiến bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; trực phòng không, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn; tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho các đối tượng; tổ chức, tham gia hội thao quốc phòng các cấp đạt kết quả tốt; tổ chức tốt các hoạt động chung của Cụm thi đua số 3- LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn bám sát tình hình nhiệm vụ chính trị của huyện; chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT được nâng lên; nội bộ đoàn kết thống nhất, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.


Đảng ủy Quân sự huyện Thường Tín đã đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2020: Nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; hoàn thành toàn diện 100% chỉ tiêu, kế hoạch công tác quân sự quốc phòng nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020 và năm 2020; tiếp tục xây dựng LLVT huyện có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; lãnh đạo tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW 4(khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chị thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của đảng viên; xây dựng Đảng bộ quân sự huyện mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức; cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao...

Ảnh: Đại tá Thái Tâm Tứ - Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Ảnh: Bí thư Huyện ủy Thường Tín phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Thái Tâm Tứ - Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Quân sự huyện trong năm qua, đồng thời chỉ rõ một số mặt còn tồn tại cần khắc phục và giao một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Xuân Tiến