Tin tức - sự kiện nổi bật

Tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai năm 2019
24/11/2019 | 09:36

Ngày 22/11, UBND huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

 

Dự Hội nghị có ông Trần Hùng Phi, Nguyên Cục trưởng Cục kiểm soát quản lý và sử dụng đất, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT); Đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo một số cơ quan liên quan, lãnh đạo, công chức địa chính – môi trường các xã, thị trấn.

 

Đây là hội nghị quan trọng nhằm tập huấn cho các đại biểu về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; hướng dẫn biểu mẫu nghiệp vụ kiểm kê đất đai theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; tập huấn Thông tư số 27/2018/TT- BTNMT, quyết định số 1762/QĐ-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về Ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, kế hoạch số 176/KH-UBND của UBND thành phố, kế hoạch 213/KH-UBND của UBND huyện Thường Tín về thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

 

Theo Kế hoạch số 213/KH-UBND của UBND huyện Thường Tín về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Nguyên tắc thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, gồm: Loại đất, loại đối tượng sử dụng đất, đối tượng quản lý đất và các chỉ tiêu khác được kiểm kê phải theo đúng hiện trạng tại thời điểm kiểm kê (theo Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019), trừ trường hợp quy định tại mục 2 và mục 4. Thời điểm triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 1/8/2019. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được tính đến ngày 31/12/2019.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn lập bản đồ kiểm kê đất đai phục vụ số liệu tổng hợp và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; hướng dẫn điều tra, khoanh vẽ thực địa, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận và được đồng chí Cục trưởng Cục kiểm soát quản lý và sử dụng đất Trần Hùng Phi, Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện giải đáp những vướng mắc sẽ phát sinh trong quá trình thực tế khi thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

 

Văn phòng