Tin tức - sự kiện nổi bật

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII mở rộng, kỳ họp lần thứ 35
23/10/2019 | 09:07

Sáng ngày 18/10/2019, Huyện ủy Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII mở rộng, kỳ họp lần thứ 35 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

Ảnh:  Đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác,  triển khai đồng bộ và hiệu quả trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - Thủ công nghiệp ước đạt 10.021 tỷ đồng, đạt 78,5% kế hoạch năm; thực hiện 32 dự án mới được giao năm 2019, với tổng mức đầu tư 786,54 tỷ đồng; tổng giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 8.191 tỷ đồng, đạt 73,6% kế hoạch năm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ được quan tâm, các di tích được trùng tu, tôn tạo theo đúng Luật Di sản; công tác trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn được thực hiện nghiêm túc; công tác giao nhận quân, huấn luyện được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tôn giáo, an ninh nông thôn ổn định; hoạt động tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng pháp luật; MTTQ và các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương; việc tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo kịp thời, hiệu quả...

Ảnh: Đồng chí đồng chí Kiều Xuân Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện điều hành phần thảo luận

Ảnh: Đồng chí Bùi Công Thản - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trao đổi về tổng thu ngân sách Nhà nước, thu chi ngân sách địa phương

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề: kết quả thu chi ngân sách của huyện; công tác giải phóng mặt bằng; kết quả triển khai thực hiện các dự án; vấn đề môi trường do người dân vứt và đốt rác ở đê sông Nhuệ; triển khai thực hiện Đề án số 21- ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Dự thảo Đề án của Huyện ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội”...

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở cần tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đặc biệt là 4 xã phấn đấu về đích Nông thôn mới trong năm 2019 (Tiền Phong, Thư Phú, Hòa Bình, Lê Lợi); hỗ trợ bà con nông dân để tránh tình trạng bỏ ruộng; quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng; hoàn thành các chỉ tiêu giao quân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Xuân Tiến - Diệu Hương