Tin tức - sự kiện nổi bật

Đồng chí Đào Đức Toàn kiểm tra việc thực hiện chương trình 08 của Thành ủy tại huyện Thường Tín
06/09/2019 | 22:05

Sáng 6/9, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” do Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình tại huyện Thường Tín.

Tiếp đoàn có đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Thị Liễu - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Lãnh đạo các ban Đảng và các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

Đồng chí Kiều Xuân Huy báo cáo về kết quả thực hiện công tác CCHC 

 

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết: Thực hiện Chương trình 08-CTr/TU, huyện Thường Tín đã xây dựng, ban hành 59 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên địa bàn; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban; ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; đồng thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền, tập huấn về công tác CCHC. Huyện đã thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát về công tác CCHC, cụ thể, từ tháng 7/2016 đến nay đã tổ chức 68 lượt kiểm tra, tái kiểm tra đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Qua kiểm tra, đã chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ. Tại UBND Huyện, UBND 29 xã, thị trấn đã thực hiện niêm yết công khai toàn bộ quy trình giải quyết các TTHC tại bộ phận một cửa và trên Cổng thông tin điện tử của huyện; duy trì việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC vào sáng thứ 7 hàng tuần; niêm yết công khai hòm thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng, hòm thư tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, công dân tại bộ phận một cửa huyện và các xã... Đến nay, trên địa bàn huyện đã triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cấp huyện, xã với tỷ lệ hồ sơ giao dịch trực tuyến ngày một tăng. Ở cấp xã, tính từ ngày 15/12/2016 đến nay, có 16.402 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm 98,2%, tỷ lệ này ở cấp huyện là 95,1%.

 

Trong 3 năm trở lại đây, huyện đã thực hiện việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính huyện, xã. Kết quả cụ thể cho thấy, trong năm 2017, mức độ hài lòng về giải quyết TTHC ở cấp xã là 65%, về sự phục vụ của cán bộ, công chức là 68%. Tỷ lệ này ở cấp huyện lần lượt là 80% và 89%. Năm 2018, mức độ hài lòng về giải quyết TTHC ở cấp xã là 75,99%, về sự phục vụ của cán bộ, công chức là 77,45%. Ở cấp huyện lần lượt là 81% và 87%. Kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc giải quyết TTHC cho thấy chất lượng phục vụ nhân dân dần được nâng cao, qua đó cũng góp phần đánh giá được hiệu quả, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, phục vụ nhân dân; đồng thời UBND các cấp kịp thời nắm bắt các vướng mắc, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công. 

 

UBND huyện đã quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, lắp đặt camera giám sát, trang bị các trang thiết bị cần thiết để phục vụ nhân dân đến giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các xã, thị trấn. Tích cực triển khai thực hiện tốt các phần mềm ứng dụng như quản lý văn bản, phần mềm một cửa, đẩy mạnh thực hiện và tuyên tuyền tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4...

 

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn kiểm tra và lãnh đạo các cơ quan thuộc huyện đã tập trung trao đổi, làm rõ, về một số vấn đề liên quan đến công tác CCHC như công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trong thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4; trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa được đầu tư góp phần phục vụ nhân dân và thực hiện CCHC, công tác kiểm tra, giám sát về CCHC tại các xã, thị trấn trên địa bàn...

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn kiểm tra bộ phận một cửa huyện Thường Tín

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy kết luận tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Thường Tín trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. So với đầu nhiệm kỳ, nhiều lĩnh vực công tác của huyện có nhiều chuyển biến tích cực; công tác điều hành, quản lý công việc từ huyện đến các xã đã đạt được những hiệu quả rõ nét... Tuy nhiên, huyện cần quan tâm hơn nữa đến công tác CCHC, trong đó trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ và tiếp nhận, giải quyết TTHC; Thực hiện tốt năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tiếp tục rà soát, đánh giá cả về tổ chức bộ máy cũng như đội ngũ cán bộ. Thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ hàng tháng, từ đó, tạo động lực để cán bộ nỗ lực, phấn đấu. Cùng với đó, huyện cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc 2 Bộ Quy tắc ứng xử; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa của CCHC, đồng thời, huy động sự tham gia của người dân đối với công tác này.  

 

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị huyện cần rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc, quy trình công tác để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa nghiêm. Chú trọng nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật; quản lý tốt hệ thống hồ sơ, lưu trữ văn bản để phục vụ công tác quản lý, điều hành. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ CCHC; đầu tư cho bộ phận một cửa huyện và các xã đạt chuẩn.

 

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng lưu ý huyện thực hiện tốt hơn các giải pháp của Chương trình 08, đặc biệt là tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, chỉ tiêu đến năm 2020, tỷ lệ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính là 80%. Do vậy, huyện Thường Tín cần tập trung để nâng cao chỉ số này, bởi mục tiêu cuối cùng của CCHC là hướng đến sự hài lòng của tổ chức, công dân.  

 

Mai Anh