Tin tức - sự kiện nổi bật

Đài Truyền thanh huyện Thường Tín - phương tiện tuyên truyền hữu hiệu của địa phương
06/09/2019 | 21:29

Ngày 7/9/1945, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, tiếng nói Việt Nam được truyền đi khắp thế giới với sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là Đài Tiếng nói Việt Nam được thành lập.

 

Đến những năm 60 của thế kỷ XX, hệ thống đài truyền thanh ở nước ta đã từng bước được tăng cường số lượng và nâng cao dần chất lượng. Trong giai đoạn này, các đài huyện được hình thành với nhiệm vụ chính là tiếp phát sóng đài Trung ương, đài tỉnh và tự xây dựng các bản tin, các chương trình phát thanh để phản ánh về công việc của các hợp tác xã; cổ vũ những phong trào thi đua lao động sản xuất, các điển hình; phê phán thói xa hoa, lãng phí, quan liêu trong quản lý tài sản tập thể…

 

Ngày 7/9/1965, Hệ thống truyền thanh của Huyện Thường Tín được khánh thành và đưa vào hoạt động, đánh dấu sự hình thành và phát triển của sự nghiệp phát thanh truyền thanh Huyện Thường Tín. Kể từ khi ra đời cho đến nay, hệ thống đài truyền thanh - truyền hình huyện Thường Tín luôn là phương tiện tuyên truyền hữu hiệu của địa phương, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

Trong suốt 54 năm xây dựng và phát triển, Đài Truyền thành huyện Thường Tín luôn tích cực nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh địa phương, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, tích cực chuyển tải các thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của TW, Thành phố, Huyện tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Từ đầu năm đến nay, Đài Truyền thanh huyện Thường Tín thực hiện được 180 chương trình thời sự tổng hợp, mỗi chương trình có thời lượng từ 15 phút, với hơn 2.080 tin, bài và 180 bài chuyên mục về: Xây dựng Đảng, phổ biến pháp luật, xây dựng nông thôn mới, thuốc cho sức khoẻ mỗi người và cho cộng đồng... Cùng với đó, Đài Truyền thanh huyện còn cộng tác tích cực với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. Trong 8 tháng qua, Đài đã gửi 224 tin, bài, phóng sự truyền hình phát trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội. Đồng thời, phóng viên của Đài Truyền thanh huyện cũng là đội ngũ cộng tác viên thường xuyên của Cổng Thông tin điện tử huyện Thường Tín.

Ảnh: Hệ thống phát sóng Đài Truyền thanh huyện hoạt động hiệu quả

 

Công tác kỹ thuật của Đài Truyền thanh huyện luôn được đảm bảo thu, phát liên tục, không bị gián đoạn, chương trình tiếp âm luôn tuân thủ đúng các quy định của ngành. Đồng thời, Đài Truyền thanh huyện cũng làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho sản xuất tiếp phát sóng.

 

Với những kết quả đã đạt được, Đài Truyền thanh huyện Thường Tín đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Thường Tín; góp phần xây dựng củng cố, phát triển sự nghiệp phát thanh - truyền thanh của huyện Thường Tín.

 

Trong thời gian tới, Đài Truyền thanh huyện Thường Tín sẽ tiếp tục tập trung vào nâng cao chất lượng tin, bài, phản ánh phong phú các nhiệm vụ chính trị của huyện và xã, thị trấn; bảo đảm hoạt động luôn đạt hiệu quả, xứng đáng là cơ quan tuyên truyền hàng đầu, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân trong huyện, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng huyện Thường Tín ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Xuân Tiến