Tin tức - sự kiện nổi bật

Hội LHTN Việt Nam huyện Thường Tín dấu ấn một nhiệm kỳ
12/08/2019 | 16:29

 

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban Hội liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam Thành phố và sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự quan tâm tạo điều kiện của UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và nỗ lực phấn đấu, xây dựng phong trào của cán bộ, hội viên thanh niên toàn huyện, công tác Hội, phong trào thanh niên tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện tốt chức năng tập hợp, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy thanh niên; khẳng định vai trò, vị thế tổ chức hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của huyện.

 

Hiện nay, Hội LHTN Việt Nam huyện Thường Tín có 29 Hội cơ sở, 160 chi Hội và 07 câu lạc bộ trực thuộc Hội liên hiệp thanh niên huyện với gần 16.000 hội viên thanh niên tham gia, lực lượng thanh niên chiếm khoảng 24,6% dân số. Tỷ lệ tập hợp thanh niên thường xuyên tham gia hoạt động đạt trên 58%. Thành lập tổ chức Hội LHTN tại 10 doanh nghi