Tin tức - sự kiện nổi bật

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
29/05/2019 | 22:00

Ngày 29/5/2019, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

        Tại Hội nghị đồng chí Vũ Văn Tuân - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã trình bày dự kiến nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo dự kiến, kỳ họp sẽ tổ chức trong 02 ngày 10 và 11/7/2019 tại Hội trường Huyện ủy - UBND huyện.

        Tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ xem xét 10 báo cáo và 03 tờ trình của UBND huyện; 02 báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện; 07 báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện và Ủy ban MTTQ huyện.

         Tiếp đó, đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các phòng, ban, ngành đã phát biểu ý kiến nhằm làm rõ hơn một số nội dung liên quan về các báo cáo dự kiến thông qua tại kỳ họp.

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã thống nhất về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện khóa XIX. Đồng thời, đồng chí đề nghị UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan liên quan trên cơ sở nội dung, chương trình đã được thống nhất, chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị; nhất là việc hoàn thành các báo cáo, văn bản, tài liệu trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng và tiến độ, thời gian. Đồng chí đề nghị các phòng chuyên môn thuộc huyện phân công lãnh đạo, chuyên viên đến dự tiếp xúc cử tri theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện, kịp thời tiếp thu giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại phiên tiếp xúc.

Văn phòng