Tin tức - sự kiện nổi bật

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW
17/05/2019 | 09:50

Chiều ngày 16/5/2019, Huyện ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (Khóa X) về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương(khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Về dự Hội nghị có đồng chí Trần Xuân Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Đàm Thị Hòa - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội.  

 

Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư (Khóa X), Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, phòng, ban, ngành, đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Bảo hiểm y tế trong tình hình mới; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong công tác bảo hiểm y tế. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chuyê n môn căn cứ vào tình hình thực tế, thực hiện đảm bảo chỉ tiêu Thành phố giao. Năm 2018, toàn huyện có 210.190 người tham gia BHYT, chiếm 85,8% dân số toàn huyện. Đã khám, chữa bệnh  BHYT cho 244.663 lượt người.

 

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) trên địa bàn huyện, các giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình và cộng đồng được phát huy, hình thành nhiều nét đẹp văn hóa trong đời sống nhân dân. Ý thức trách nhiệm của người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tốt hơn thể hiện ở việc: Tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có hành vi ứng xử, lối sống văn hóa, thanh lịch; có ý thức bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Nhiều giá trị văn hóa, đạo đức được cộng đồng xã hội đề cao, các phong trào “Đền ơn đap nghĩa”,  “Uống nước nhớ nguồn” , “Lá lành đùm lá rách” diễn ra ngày càng hiệu quả.

Đồng chí chí Phùng Văn Quốc- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

Đến dự, phát biểu tại hội nghị, ông Trần Xuân Hà - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; bà Đàm Thị Hòa - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội và đồng chí Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Thường Tín trong thực hiện Chỉ thị 38 - CT/TW và Nghị quyết 33-NQ/TW của huyện Thường Tín, đồng thời đề nghị huyện cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện hiệu quả hơn nữa trong công tác bảo hiểm y tế và xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Nhân dịp này, Huyện ủy đã khen thưởng cho 15 tập thể, 30 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 38 - CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư (Khóa X) và Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương(khóa XI) .

Xuân Tiến