Tin tức - sự kiện nổi bật

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức kỳ họp thứ XIII, nhiệm kì 2014 - 2019
25/04/2019 | 08:58

Ngày 25/4/2019, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện đã tổ chức kỳ họp thứ XIII nhằm lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị, lấy ý kiến về đề án nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 và triển khai một số nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kì 2019 - 2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy tham dự hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện thông qua dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2014-2019 trình tại đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện khóa XXII; dự kiến đề án nhân sự tham gia Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện khóa mới. Cơ bản các đại biểu nhất trí với dự thảo báo cáo; đồng thời, thể hiện sự đồng tình với đề án hiệp thương cử Ủy viên ủy ban MTTQ huyện do Ban Thường trực dự kiến để trình tại đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Đánh giá về công tác tổ chức đại hội cơ sở, trong thời gian qua, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024. Trên cơ sở tổ chức đại hội điểm, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã rút kinh nghiệm, hướng dẫn tổ chức đại hội đối với các xã, thị trấn còn lại. Đại hội mặt trận tổ quốc các xã, thị trấn đã hoàn thành trong tháng 3/2019, đảm bảo đúng lịch của thành phố. Việc hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đều được thực hiện dân chủ, công khai, tự nguyện, đúng quy trình hiệp thương, đảm bảo là người có uy tín, có trách nhiệm, nhiệt tình công tác. Kết quả, Đại hội 29 xã, thị trấn đã hiệp thương cử ra 1064 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong đó có 388 đồng chí là nữ, có 325 đồng chí ủy viên ngoài Đảng, chiếm tỷ lệ 30,5%, ủy viên có tuổi cao nhất là 80 tuổi và ủy viên tuổi thấp nhất là 26 tuổi. Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo động lực tinh thần trong các tầng lớp nhân dân.

 

Kỳ họp này, Mặt trận tổ quốc huyện đã tổng kết cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn. Hưởng ứng lời kêu gọi và kế hoạch của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội về việc tổ chức vận động ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2019, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã triển khai tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn và các xã, thị trấn từ tháng 1/2019. Cuộc vận động đã được cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh, sinh viên của huyện nhiệt tình hưởng ứng. Đến hết ngày 22/4, toàn huyện có 150 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ủng hộ với tổng số tiền trên 965 triệu đồng đạt 193,2% kế hoạch. Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã chuyển tiền về Ủy ban MTTQ thành phố để kịp thời hỗ trợ nhân dân huyện đảo Trường Sa.

 

Kỳ họp lần thứ XIII cũng là kỳ họp cuối cùng của Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kì 2014 - 2019 để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu MTTQ huyện nhiệm kì 2019 - 2024 diễn ra vào ngày 9 và 10/5/2019.

Thanh Tân