Tin tức - sự kiện nổi bật

Xã Lê Lợi tăng tốc xây dựng nông thôn mới
24/04/2019 | 16:21

Với mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019, xã Lê Lợi đang tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu chí còn lại.

Những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã Lê Lợi được triển khai đồng bộ và đã đạt được một số kết quả khích lệ. Tuy nhiên, để hoàn thành về đích nông thôn mới trong năm 2019 theo kế hoạch, xã Lê Lợi phải nâng cao chất lượng 14 tiêu chí đạt, 01 tiêu chí cơ bản đạt và tập trung tháo gỡ khó khăn hoàn thành 04 tiêu chí chưa đạt (trường học, tổ chức sản xuất, y tế, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật).

Trường Mầm non xã Lê Lợi đã cơ bản hoàn thiện

 

Đối với tiêu chí số 5 về trường học, xã Lê Lợi đang gặp rất nhiều khó khăn khi cả 3 trường (mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở) trên địa bàn xã đều chưa đạt chuẩn Quốc gia. Xã đã tích cực đề nghị huyện, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường Mầm non; khởi công xây dựng các trường tiểu học, Trung học cơ sở; đồng thời, rà soát điều kiện về cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học để các trường sớm được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

Đối với tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, xã đã và đang đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các dự án phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động; chú trọng đến sự tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, doanh nghiệp trong triển khai hướng dẫn tốt các chính sách khuyến khích sản xuất cho nhân dân; đầu tư phát triển mở rộng khu sản xuất rau an toàn, tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm.

Thực hiện tiêu chí số 15 về Y tế, xã đang nỗ lực vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, cố gắng năm 2019 có trên 90% người dân tham gia. Tuy nhiên, đây không phải là việc dễ dàng vì để thay đổi nhận thức của người dân về trách nhiệm cũng như tự giác tham gia bảo hiểm y tế không phải là chuyện có thể làm được trong một sớm một chiều.

Trong thực hiện Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, xã đã tích cực đổi mới phương pháp và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; quyết tâm xây dựng Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh. Công an và Quân sự xã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo không có những vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay ở xã Lê Lợi là việc huy động nguồn lực đầu tư, xây dựng chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách. Trong khi nhu cầu rất lớn và khả năng đóng góp của nhân dân còn hạn chế.

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lê Lợi đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực tham gia; tăng tốc thực hiện các tiêu chí chưa đạt; phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019.

Ngọc Lâm