Tin tức - sự kiện nổi bật

Thường Tín đánh giá công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2019 và công tác tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích
19/03/2019 | 17:10

Ngày 19/3/2019, UBND huyện Thường Tín tổ chức hội nghị đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019, công tác tu bổ tôn tạo chống xuống cấp và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Thị Liễu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thường trực HĐND, UBND huyện; lãnh đạo và chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện; đại diện lãnh đạo UBND, công chức văn hóa xã hội xã, thị trấn

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Qua báo cáo, trên địa bàn huyện hiện có 06 lễ hội qui mô lớn và 26 lễ hội được tổ chức thường xuyên hàng năm. Đến giữa tháng 3/2019, phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo và kiểm tra công tác tổ chức lễ hội: Lễ hội Từ Vân (xã Lê Lợi), Đình – chùa Mui (xã Tô Hiệu), Đền Bộ Đầu (xã Thống Nhất), chùa Đậu (xã Nguyễn Trãi), Hội Lộ (xã Ninh Sở). Qua công tác kiểm tra hầu hết các lễ hội đều tổ chức đúng nghi lễ, tôn nghiêm, trang trọng, thiết thực, phù hợp với phong tục, tập quán của mỗi địa phương, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; không để xảy ra tình trạng lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín, dị đoan. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức và quản lý lễ hội vẫn còn tồn tại một số hạn chế như công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, việc tổ chức, sắp xếp khu dịch vụ chưa khoa học, còn tình trạng các hàng, quán lấn chiếm đường…

Công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích được quan tâm, năm 2018 UBND huyện chỉ đạo phòng Văn hoá và Thông tin huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn khảo sát, đánh giá hiện trạng xuống cấp của các di tích trên địa bàn để có phương án hỗ trợ kịp thời cho các di tích xuống cấp nghiêm trọng; Thực hiện Nghị Quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND huyện Thường Tín, năm 2018 huyện đã hỗ trợ cho việc tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp cho 11 di tích với số tiền 5,2 tỷ đồng, bên cạnh đó công tác xã hội hoá cũng được quan tâm chỉ đạo như công tác tu bổ, tôn tạo Chùa Nỏ Bạn (xã Vân Tảo) kinh phí xã hội hóa là 1,7 tỷ; Đền Vĩnh Mộ (xã Nguyễn Trãi) kinh phí xã hội hóa 500 triệu đồng; đình Triều Đông (xã Tân Minh).... Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích được đẩy mạnh nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Luật Di sản văn hoá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản Văn hoá trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Liễu – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nơi có lễ hội thực hiện tốt nếp sống văn minh trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội. Công tác tổ chức lễ hội trong năm phải đảm bảo đúng qui định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích phải được thực hiện đúng quy định của nhà nước, trong năm 2019 huyện sẽ tiếp tục thực hiện hỗ trợ các di tích xuống cấp nghiêm trọng, đồng thời nhấn mạnh việc hỗ trợ các di tích xuống cấp trên địa bàn huyện phải đảm bảo kịp thời, làm các di tích trở nên khang trang, đảm bảo kết cấu, kiến trúc truyền thống, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh cho nhân dân địa phương và khách du lịch...

                                                                   Lê Thị Tuyết – P.VHTT