Tin tức - sự kiện nổi bật

Thường Tín: Ký kết thực hiện quản lý, xử lý vi phạm luật về đất đai, trật tự xây dựng
08/03/2019 | 08:49

Nhằm nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm, tăng cường tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, chiều ngày 7/3/2019, UBND huyện Thường Tín tổ chức ký cam kết việc tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng năm 2019 với các xã, thị trấn trong huyện. Đồng chí Kiều Xuân Huy- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Kiều Xuân Huy chủ trì Hội nghị ký kết

Với nội dung cam kết: Tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện và chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân chấp hành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của các cấp có thẩm quyền, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về quản lý, sử dụng đất đai, quản lý trật tự xây dựng; tăng cường, thường xuyên chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm khi mới xảy ra trên địa bàn; kiên quyết không để tình trạng vi phạm phát sinh tồn tại…;tăng cường chỉ đạo, tổ chức quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật đối với toàn bộ diện tích đất đai thuộc địa bàn hành chính xã quản lý; thực hiện tốt công tác quản lý, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; không để thôn, khu dân cư, HTX quản lý, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất trái thẩm quyền, vi phạm pháp luật; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo sự chuyển biến mạnh trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện năm 2019.

Ảnh: 29 xã, thị trấn thực hiện ký kết trên

Tại Hội nghị, các đại diện 29 xã, thị trấn đã ký kết thực hiện nghiêm các nội dung trên.

Xuân Tiến