Tin tức - sự kiện nổi bật

Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-Ctr/TU Thành ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
08/03/2019 | 08:32

Chiều ngày 07/03/2019, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban Chỉ dạo chương trình số 08-Ctr/TU Thành ủy Hà Nội với các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Đức Chung- Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình số 08-CTr/TU chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thường Tín, đồng chí Kiều Xuân Huy- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2018, với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, công tác cải cách hành chính của Thành phố Hà Nội đã có sự chuyển biến tích cực, rõ nét. Tất cả 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội dự kiến đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó, thu ngân sách trên địa bàn vượt 0,2% dự toán, 08 chỉ tiêu kinh tế- xã hội vượt kế hoạch. Các chỉ tiêu thực hiện năm 2018 đều đạt cao góp phần đưa Thủ đô hoàn thành sớm 2 năm các mục tiêu Đại hội.

Tại hội nghị đã có 16 ý kiến của các sở, ngành thành phố, quận, huyện về các nội dung của chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-Ctr/TU.

Ảnh: Toàn cảnh điểm cầu huyện Thường Tín

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chung- Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình số 08-CTr/TU đã chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác cải cách hành chính; tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức….

Xuân Tiến