Tin tức - sự kiện nổi bật

Nét khởi sắc ở xã Nông thôn mới Vân Tảo
28/02/2019 | 11:13

Sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo khu vực nông thôn xã Vân Tảo có nhiều đổi thay rõ rệt, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân từng bước được nâng lên; Năm 2018 xã Vân Tảo được UBND Thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cách Trung tâm huyện khoảng 3km về phía đông, xã có tổng diện tích tự nhiên 512 hécta, với trên 2.800 hộ, 10.581 nhân khẩu, tập trung sinh sống ở 7 thôn, xóm… Năm 2012 xã Vân Tảo bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, khi đó xã chỉ có 09 tiêu chí đạt và 04 tiêu chí cơ bản đạt và  05 tiêu chí chưa đạt. Đến thời điểm này, cán bộ và nhân dân xã Vân Tảo thực sự vui mừng, phấn khởi vì đã hoàn thành 19/19 tiêu chí Nông thôn mới, được UBND Thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018. Có được sự thành công này, chính là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã.

Diện mạo nông thôn xã Vân Tảo đổi thay đi lên từng ngày

Chủ tịch UBND xã Vân Tảo Nguyễn Văn Hoàn cho biết: Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, bên cạnh những mặt thuận lợi, xã cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, song phát huy tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vân Tảo đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn... nâng cao đời sống người dân, bộ mặt nông thôn của ngày càng có nhiều khởi sắc.

Có thể khẳng định, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới là cơ hội để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xã Vân Tảo đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng thời vận động tối đa mọi nguồn lực trong nhân dân và tranh thủ các nguồn đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu đề ra.

Trong đó, công tác cán bộ được đặt lên hàng đầu và có vai trò quyết định xuyên suốt. Năm 2016 và 2017, Huyện ủy Thường Tín đã điều động 2 đồng chí lãnh đạo Phòng, Ban của huyện về xã giữ cương vị Bí Thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã. Từ đó có sự chuyển biến rõ rệt trong công tác điều hành, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Tuyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vân Tảo cho biết: Xã luôn xác định tuyên truyền, vận động có vai trò quan trọng, được đặt lên hàng đầu, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, tác dụng của xây dựng nông thôn mới, huy động sức mạnh của toàn dân. Cùng với đó phát huy tối đa qui chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới, công khai, minh bạch các nguồn lực để người dân được bàn bạc, quyết định, kiểm tra, giám sát... Vì vậy, nhân dân đã vào cuộc tích cực, tham gia góp công góp của cùng với chính quyền địa phương có thêm nguồn lực, đầu tư, hoàn thiện các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống của nhân dân. Qua lấy ý kiến của người dân có 91% lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã.

 

 

Nhà văn hóa được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Trong 7 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Vân Tảo đã huy động tổng nguồn vốn gần 126,5 tỷ đồng. Trong đó, cấp trên hỗ trợ trên 78,2 tỷ đồng; Các nguồn vốn lồng ghép trên 34,1 tỷ đồng tỷ đồng, Ngân sách xã trên 9,6 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp trên 1,8 tỷ đồng, và nguồn vốn xã hội hóa 1,6 tỷ đồng; Hiện nay, xã không còn nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản.

Bằng nguồn vốn trên, xã đã tập trung đầu tư các công trình thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, 100% các tuyến đường trục xã và các tuyến đường thôn xóm được trải nhựa, đổ bê tông, đáp ứng được nhu cầu, đi lại sản xuất của người dân. Bên cạnh đó, xã còn tập trung đầu tư xây dựng nhiều công trình như: Trường học, nhà văn hóa Cụm dân cư và một số công trình di tích lịch sử, công trình văn hóa tâm linh được đầu tư tu bổ, tôn tạo, với tổng nguồn vốn gần 58 tỷ đồng.

 

Trồng đào hoa, cây cảnh là thế mạnh trong phát triển kinh tế nông nghiệp của xã.

Đi đôi với việc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, xã Vân Tảo còn thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.  Xã đã thực hiện quy hoạch vùng sản xuất, đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông thủy lợi nội đồng, kết hợp với việc thực hiện tốt công tác dồn điền, đổi thửa, tạo điều kiện thuận lợi và khích lệ nhân dân tập trung sản xuất đạt hiệu quả cao. Ngoài canh tác lúa 2 vụ và sản xuất các loại rau màu, xã có 60 hécta trồng Đào hoa, cây cảnh tập trung chủ yếu ở  thôn Đông Thai, Nội Thôn, hàng năm cung ứng ra thị trường hàng triệu sản phẩm hoa, cây cảnh, đem lại thu nhập lớn cho người nông dân.

Hiện nay số lao động có việc làm thường xuyên chiếm tỷ lệ trên 98%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 0,78%...   Về xã Vân Tảo hôm nay, cảm nhận được sự đổi thay đi lên từng ngày, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, nhân dân tin tưởng, đồng thuận với Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trường học được đầu tư xây dựng khang trang

Ông Bùi Công Thản - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM xã Vân Tảo chia sẻ: Đạt được 19 tiêu chí xã Nông thôn mới là cả một quá trình phấn đấu bền bỉ, kiên trì của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, vì mục tiêu xây dựng xã Vân Tảo ngày càng đổi mới, văn minh, hiện đại. Bức tranh toàn cảnh của xã ngày thêm khởi sắc khi những tuyến đường được mở rộng, các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng, những ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên san sát... Tất cả những thành quả trên chính là nhờ sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, sự nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã.

 

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Thành phố và huyện Thường Tín cùng những Chủ trương, quyết sách đúng đắn, cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, xã Vân Tảo đã có bước chuyển biến vượt bậc, trở thành xã Nông thôn mới; Với nền kinh tế xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông nghiệp nông thôn có nhiều khởi sắc... đó là minh chứng hiệu quả mà Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đem lại, đây cũng là tiền đề để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Vân Tảo tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu trở sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

         Tô Quý