Tin tức - sự kiện nổi bật

Đảng bộ huyện Thường Tín 71 năm xây dựng và phát triển (16/11/1947 – 16/11/2018)
16/11/2018 | 18:33

Ngày 15-16/11/1947, tại đình thôn Địa Mãn, xã Tứ Dân (nay là thôn Trần Phú, xã Minh Cường), Đảng bộ huyện Thường Tín tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đây là mốc son ghi dấu quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện.

Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội thảo khoa học về sự kiện quan trọng này với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu và lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Căn cứ vào kết quả Hội thảo, ngày 11/10/2017, tại kỳ họp lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXIII) đã biểu quyết thống nhất thông qua nghị quyết công nhận ngày 16/11/1947 là ngày thành lập Đảng bộ huyện Thường Tín. 

Ảnh: Kỳ họp lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII thông qua nghị quyết về ngày thành lập Đảng bộ huyện Thường Tín

 

Trải qua 71 năm, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ huyện, phong trào cách mạng ở Thường Tín đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, Đảng bộ và nhân dân Thường Tín vừa xả thân ở những trận chiến khốc liệt để giải phóng quê hương vừa dốc sức người sức của chi viện cho các mặt trận. Đi trọn chặng đường hơn 20 năm đánh Mỹ, Thường Tín luôn thực hiện “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Lớp lớp con em Thường Tín ra trận với tinh thần “có lệnh là đi, tư thế sẵn sàng”.  Người ở lại hậu phương, tay cày tay súng, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Hàng vạn bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, thanh niên xung phong, dân quân du kích, dân công hỏa tuyến, người phục vụ kháng chiến đã hy sinh hoặc cống hiến một phần xương máu để góp phần đưa non sông thu về một mối. Đất nước thống nhất nhưng máu xương của tuổi trẻ Thường Tín lại tiếp tục đổ xuống ở biên giới và hải đảo.

Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ cha ông, trên cuộc hành trình hơn 30 năm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Thường Tín đã có những bước đi, cách làm mới hiệu quả. Xuất phát điểm từ một huyện nông nghiệp, bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Thường Tín gặp biết bao trở ngại. Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân khai thác mọi tiềm năng thế mạnh, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ảnh: Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng tại buổi Lễ xã Tân Minh đón danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp và xã đạt chuẩn nông thôn mới

Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thường Tín đều đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng theo từng năm. Công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ tiếp tục tăng trưởng cao, sản xuất nông nghiệp thu được kết quả… Bước đầu đã xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng ở các cụm, điểm công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 1000 doanh nghiệp trên địa bàn huyện sản xuất, kinh doanh. Một số quy hoạch, dự án, công trình đã được khởi công hoặc đưa vào sử dụng. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có 19/28 xã được công nhận đạt chuẩn, diện mạo nông thôn từng bước đổi mới, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.   

Song song với lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ huyện hiện có 54 tổ chức cơ sở Đảng với gần 9000 đảng viên. Bình quân hằng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt trên 60%, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%. Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng hàng tháng đã được triển khai thực hiện có nề nếp, hiệu quả từ tháng 7/2018. Việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội” đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Các cấp uỷ Đảng đã nghiêm túc quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)  về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; công tác vận động quần chúng của Đảng. Xây dựng hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở vững mạnh. Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Nhìn lại 71 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ huyện, sự nỗ lực, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong huyện, Thường Tín đã có sự phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, trở thành một huyện ngoại thành phía Nam của Thủ đô Hà Nội vững vàng về kinh tế, ổn định về chính trị, công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Trong thời kỳ tới, chắc chắn sẽ có nhiều thời cơ và cũng nhiều thách thức mới, nhưng chúng ta tin tưởng rằng,Đảng bộ huyện Thường Tín sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, xây dựng huyện Thường Tín ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh.

Ngọc Lâm