Tin tức - sự kiện nổi bật

Thường Tín tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
06/11/2018 | 17:02

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền ở huyện Thường Tín quan tâm thực hiện và đã thu được nhiều kết quả cao, góp phần tạo sự ổn định cho sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 03 tổ chức tôn giáo đang hoạt động gồm: Phật Giáo, Công giáo và Tin lành. Số tín đồ theo Tôn giáo khoảng 50.100 người với 149 chức sắc và 156 cơ sở thờ tự.

Nhận thức được công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Thường Tín đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tôn giáo, tạo thuận lợi cho đồng bào các tôn giáo thực hành tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. Nhờ vậy, thời gian qua, tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Các sự kiện lớn, các buổi lễ liên quan đến tôn giáo trên địa bàn huyện đều được tạo điều kiện của Huyện ủy, UBND huyện nên đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của bà con giáo dân. Các tổ chức tôn giáo và cá nhân đã có một số đóng góp cho công tác từ thiện xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo... tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng địa phương, nhất là trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Ảnh: Hội nghị phổ biến luật tín ngưỡng, tôn giáo được Uỷ ban MTTQ huyện

 tổ chức  vào tháng 6 năm 2018

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng, tăng cường. Việc cập nhật, giới thiệu, cung cấp thông tin những chính sách mới của Trung ương, thành phố về tôn giáo được triển khai qua nhiều hình thức như: tổ chức các hội nghị, các lớp tập huấn, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm, định kỳ họp giao ban từng quý để đánh giá tình hình, chỉ đạo, lãnh đạo và căn cứ ý kiến tham mưu của các ban, ngành chức năng, các đoàn thể để có sự thống nhất vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Công tác quản lý xây dựng các công trình tôn giáo cũng được chú trọng, bảo đảm từ xây dựng mới, đến việc cải tạo, sửa chữa cơ sở thờ tự, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chân chính của nhân dân. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết các vụ việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo được Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa Thông tin và các cơ quan chức năng đã giải các vụ việc phát sinh, nhằm tạo sự ổn định về tư tưởng và trật tự xã hội. UBND  huyện cũng đã gửi hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 161 cơ sở tín ngưỡng.

Bên cạnh đó, Uỷ ban MTTQ huyện, hội đoàn thể các xã, thị trấn cũng thường xuyên vận động đồng bào tôn giáo tích cực thực hiện tốt phong trào “Người Công giáo yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, sống “Tốt đời - đẹp đạo”, giúp các tín đồ tôn giáo nâng cao nhận thức về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xã hội, từ thiện được phát động rộng rãi, được các chức sắc tôn giáo phối hợp vận động tín đồ hưởng ứng như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Bên cạnh đó, huyện cũng quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với chức sắc, chức việc phụ trách hoạt động tôn giáo trên địa bàn thông qua các cuộc thăm hỏi nhân các dịp lễ quan trọng của Công giáo; chỉ đạo các địa phương tăng cường tiếp xúc, đối thoại với linh mục và tín đồ của các giáo hội trên địa bàn nhằm tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và giáo hội; tranh thủ vai trò của các vị chức sắc, chức việc để vận động giáo dân sinh hoạt tôn giáo ổn định, đúng pháp luật.

Ảnh: Lãnh đạo huyện tặng quà tết các chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu

Có thể nói, từ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thường Tín đối với công tác tôn giáo và sự kết hợp đồng bộ các biện pháp trong quản lý các hoạt động tôn giáo ở địa phương, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân huyện Thường Tín nói chung và một bộ phận đồng bào có đạo trên địa bàn nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực; bà con giáo dân ngày càng nâng cao nhận thức và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; có ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật trong sinh hoạt tôn giáo ở địa phương; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội và tương thân tương ái, chung tay vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tạo điều kiện để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Hoài Thu