Tin tức - sự kiện nổi bật

Thường Tín thực hiện nhiều mô hình trồng cây vụ đông
06/11/2018 | 16:45

Vụ đông năm 2018 - 2019, huyện Thường Tín triển khai thực hiện nhiều mô hình canh tác các giống cây trồng, nhằm đem lại đem lại giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho người nông dân.

Mô hình trồng dưa chuột tại xã Dũng Tiến cho thu nhập khá

Để thực hiện mục đạt tiêu đạt từ 2.056 ha cây vụ đông trở lên UBND huyện tiếp tục có chính sách hỗ trợ 100% giá giống bí xanh, bí đỏ, dưa chuột. Hỗ trợ 100% giá giống các mô hình ngô (từ 1 ha trở lên), mô hình đậu tương (30 mẫu trở lên), hỗ trợ 50% giá giống định mức 50kg/sào đối với mô hình khoai tây theo chương trình “liên kết 4 nhà”; Mô hình khảo nghiệm giống cây vụ đông mới hỗ trợ 100% giá giống và 130.000đ/sào tiền phân bón.

Phòng Kinh tế huyện đã cấp gần 3.600 kg giống cây trồng các loại cho nông dân để triển khai gieo trồng. Đến nay, toàn huyện đã trồng 937,1 ha cây vụ đông, trong đó 41,5 ha đậu tương, 18 ha ngô, 115,2 ha bí xanh, bí đỏ, 36 ha dưa chuột, khoai tây 15,5 ha, rau màu 714,6 ha.

Toàn bộ khâu trồng khoai tây được cơ giới hóa

Bên cạnh đó, Phòng kinh tế huyện triển khai mô hình trồng khoai tây “liên kết 4 nhà” tại xã Hà Hồi, với tổng diện tích 30ha; Mô hình đậu tương tại xã Tô hiệu 28,8 ha, tại Đinh Xá xã Văn Tự 12,6 ha. Đối với mô hình khoai tây, doanh nghiệp cung ứng giống, phân bón, kỹ thuật, máy trồng khoai và bao tiêu sản phẩm, với giá bán cam kết 7.200đ/kg.

     Tô Quý