Tin tức - sự kiện nổi bật

Tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư
18/10/2018 | 17:30

Ngày 17/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Về dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Diệu Hương – Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành Phố Hà Nội, Ông Lê Tuấn Dũng - Ủy viên Thường Vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Trong những năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để cán bộ, nhân dân các khu dân cư ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay. Trong 15 năm qua, việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo cụ thể, sâu sát; tỷ lệ hộ gia đình, khu dân cư tổ chức cả phần Lễ và phần Hội tăng dần hàng năm. Từ năm 2012 đến năm 2017 có 199.355/378.565 người đại diện Hộ gia đình tham dự ngày hội, đạt tỷ lệ 52,7%.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ huyện cũng tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Được kế thừa từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với 5 nội dung thiết thực gắn với cộng đồng đã trở thành một phong trào rộng khắp, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống nhân dân trên địa bàn huyện. Ủy ban MTTQ huyện đã vận động nhân dân hiến 90.840m2 đất, góp 15.708 ngày công và kinh phí xây dựng nông thôn mới ước đạt 79,98 tỷ đồng. Đến nay 19/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm tỷ lệ 67,9%.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ huyện đã khen thưởng cho 15 tập thể và 15 cá nhân tích cực thực hiện hiệu quả ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thanh Tân – Xuân Tiến